Tyska energiprojektet ingen förebild

REPLIK. Den tyska energiomställningen kostar 20 miljarder Euro om året och det är konsumenterna som får betala. Det är viktigt att ha en öppen attityd men också att låta sig avskräckas av dåliga energisystem, skriver Bo Normark, Jan Nordling, Peter Nygårds, Björn O. Nilsson.
pressmeddelande-1.jpg

I förra veckan skrev Mattias Goldman och Nina Björstrand i Ny Teknik om sin rapport Energiewende – Kostnadsberg, kolkraft och konflikter. De skriver att de ”granskat tre centrala påståenden i den svenska debatten om Energiewende, framförda exempelvis av företrädare för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, projekt Vägval el”.

Vi vill klargöra hur vi ser på de ”tre centrala påståendena” beträffande Tyskland, men även belysa hur vi vill gå vidare med faktainsamling i IVAs projekt Vägval el.

Vi hävdar att Energiewende för decennier framåt innebär en stor kostnad för Tyskland – vi talar i dagsläget om hisnande 20 miljarder Euro om året som är baserat på redan gjorda förpliktelser i det tyska stödsystemet. Nu när produktionskostnaderna går ner så bidrar det till att bryta den kraftiga ökningen, men det kan inte eliminera historiska kostnader. Dessa kostnader måste i slutänden bäras av de tyska konsumenterna på elräkningen eller skattsedeln.

Det är ett faktum att det i Tyskland de senaste åren har producerats mer el från brunkolkraftverk än på 20 år. Energiewende är inte den enda orsaken, men det pekar i vart fall på att det finns problem i den tyska energiomställningen.

Vad gäller den tyska acceptansen av Energiewende så delar vi uppfattningen att den historiskt är mycket hög. Men artikelförfattarna påpekar mycket riktigt att konsekvenserna av den kraftiga utbyggnaden av förnybar energi i form av behov av nya transmissionsledningar har låg acceptans. Och ingen har väl kunnat undgå att det finns en ökad debatt i Tyskland om kostnaderna för Energiewende.

Det finns många positiva lärdomar från den tyska energiomställningen, men vi menar att det är av största vikt att Sverige fortsätter att hitta både inspiration och avskräckande exempel i Europa och övriga världen. Vi har allt att vinna på att öka kunskapen och att ha en öppen attityd.

Därför har Vägval el som en start bjudit in representanter från Italien, Storbritannien och Spanien för att diskutera dessa länders erfarenheter och framtida inriktning.

• I Italien är ungefär 15 procent av elen normalt importerad. Och 8 procent av elen kommer från solceller, vilket är den högsta andelen i världen.
• Storbritannien har dubblerat sin elproduktion från vind de senaste två åren, och det finns planer på att tredubbla andelen fram till 2020. Samtidigt har man tagit beslut om att investera i ny kärnkraft, uppbackat av garanterade elpriser.
• I Spanien kommer tre procent av all el från solkraft, och vindkraften står för 23 000 MW. Hur hanterar man den stora andelen vindkraft? Och vad innebär det att man för solel gått från ett stödsystem till att lägga skatt på egenproducerad el?

Vi hälsar Mattias Goldman och Nina Björstrand varmt välkomna att ta del av de kommande samtalen om de europeiska vägvalen för energi. Samtal som kommer att bygga på vetenskaplig grund och som hämtar kunskap såväl på hemmaplan som i ett flertal länder i Europa.

Bo Normark, ordförande Vägval el
Jan Nordling, huvudprojektledare Vägval el
Peter Nygårds, vice ordförande Vägval el
Björn O. Nilsson, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Läs repliken i Ny Teknik här.

Läs den ursprungliga debattartikeln i Ny Teknik här ("Sluta förvanska tyska Energiwende)".