VD-ORD: Ukrainas sak är vår

I och med Rysslands invasion av Ukraina har säkerhetsläget i vår nära omvärld snabbt förvärrats. Jag, och många med mig är mycket oroade över det lidande som drabbar människorna i Ukraina och över de långsiktiga konsekvenser kriget innebär.
Tuula ny 1200px.jpg

Redan under kalla krigens tid etablerade IVA förbindelser med forskare och akademier bakom järnridån, och efter murens fall har vi fortsatt bilda nätverk med och engagerat oss i bilaterala samarbeten med forna östländer. Så sent som 2011 genomförde vi en studieresa till Ukraina tillsammans med KTH.

Krigets första offer är sanningen

Det sprids mängder av felaktig information på nätet om kriget, och det pågår även en rysk desinformationskampanj mot Sverige. Låt oss hålla oss vaksamma och ta vårt ansvar för saklighet i den information som vi själva sprider i sociala media.

IVAs ledamöter arbetar aktivt med frågor om cybersäkerhet, bland annat inom ramen av det europeiska nätverket Euro-CASE. Det är inte alltid en enkel fråga att driva, och jag är mycket stolt över våra ledamöter som outtröttligt har drivit frågan. Med kriget ökar insikten hur viktigt den frågan är. IVA har idag en dialog med Euro-CASE om hur vi på bästa sätt kan stödja våra kollegor i Ukraina.

Långsiktiga konsekvenser

Rysslands invasion av Ukraina påverkar säkerhetsläget i vår del av världen. Konsekvenserna för säkerhet, energiförsörjning, handelsrelationer och geopolitik kommer att påverka oss under lång tid framöver. Vårt svenska näringsliv drabbas och har redan agerat genom att exempelvis sluta sälja ryska produkter eller köpa ryska råvaror. Ett stort antal av medlemmarna i IVAs Näringslivsråd har verksamhet i både Ryssland och Ukraina. De jobbar hårt nu för att stödja sin personal på plats och försöker få hem de som ska hem.

Ett enat EU och ett enat civilsamhälle

Angreppet mot Ukraina har tydligt visat vilken enighet som finns bland EU:s alla 27 medlemsländer; mot den ryska aggressionen och för solidaritet med det ukrainska folket. IVA stödjer den svenska regeringens krav på EU om ännu skarpare sanktioner mot Ryssland och ännu större stöd till Ukraina.

Vi ser ständigt nya initiativ till stöd för Ukraina: idrotten har exempelvis reagerat resolut och samlat. Fifa stoppar tills vidare alla ryska lands- och klubblag från matcher och turneringar, Ryssland och Belarus stoppas från alla internationella tävlingar. Och så vidare. Även kulturvärlden har agerat kraftfullt. Nästa upplaga av Stockholms filmfestival får Ukraina som tema. Samtidigt portas ryska filmer från festivalen, meddelar arrangörerna.

IVA forum för dialog

Sedan mer än 100 år är IVA en mötesplats för akademien, näringslivet och politiken. Aktiva möten och dialog är särskilt viktiga i stunder som dessa. Ett av flera initiativ på gång är det seminarium som IVAs avdelning IX, Ekonomi, planerar på temat företagens och forskningens roll och ansvar gentemot Ukraina.

Tuula Teeri, professor och VD, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien