Understanding innovative Sweden

Understanding innovative Sweden – from farming nation to innovation leader, så lyder titeln på IVAs nya rapport om innovationslandet Sverige. 
Understanding-innovative-sweden-101.jpg

Sverige är idag ledande på innovation. Vi är ett av de länder i världen som satsar mest på forskning och utveckling i relation till vår BNP och har skapat flest globala storföretag per capita. IVAs rapport ger svar på hur Sverige har lyckats bli ett ledande land på innovationsområdet.

Rapporten visar på Sveriges position ur ett internationellt perspektiv. Den beskriver den ekonomiska utvecklingen i landet under det senaste seklet och ger en inblick i den innovationspolitiska debatten. Den visar även på en kartläggning av det svenska innovationsstödsystemet och IVAs arbete för att bidra till ett stärkt innovationsklimat.

”Vi har genom åren mött ett stort internationellt intresse för hur Sverige har blivit så framgångsrikt på innovationsområdet och hur vi arbetar med innovationspolitiska frågor nationellt och regionalt. Den här rapporten har vi tagit fram för att ge en överskådlig bild av utvecklingen på engelska”, säger Johan Carlstedt, huvudprojektledare för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.


Läs online  Ladda ner PDF

 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84