Unik satsning på praktikplatser för unga

Nu drar ansökningsperioden igång för Tekniksprånget, näringslivets och regeringens satsning för att stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning inom högre teknisk utbildning. Från och med den 16 april och fram till 31 maj kan ungdomar som gått ut gymnasiets NV- eller TE-linje söka praktikplats hos några av Sveriges mest spännande företag.

– Det här är en fantastisk möjlighet för unga att få prova på ett toppjobb hos ett teknikintensivt företag i fyra månader, säger Björn O. Nilsson, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Tekniksprånget drivs av IVA på uppdrag av regeringen med syfte att öka intresset bland unga att söka till ingenjörsutbildningar och i förlängningen säkra Sveriges framtida kompetensförsörjning. Jan-Eric Sundgren, styrgruppsordförande för projektet samt senior rådgivare till koncernchefen på AB Volvo, förklarar varför projektet är så viktigt:

– Sverige behöver fler ingenjörer. Redan idag finns det en brist och många företag har svårt att hitta kompetent personal. År 2030 beräknas det råda brist på 51 000 ingenjörer. För att svenska företag ska kunna klara konkurrensen i framtiden måste vi agera nu.

Från starten 2012 var följande företag med och erbjöd praktikplatser: Ericsson, IBM, SCA, SSAB, NCC, Vattenfall, Ramirent, Sandvik och AB Volvo. Platser finns att söka i hela Sverige, både i storstadsregioner och på mindre orter. Utfallet hittills har varit väldigt gott och såväl företag som praktikanter har varit mycket nöjda. Ulrika Eriksson beskriver sin praktikperiod på Sandvik i Västberga så här:

– Tekniksprånget gav mig möjligheten att prova på och utforska ett spännande yrke i en bransch som var okänd för mig, berätta Ulrika. Dessutom har jag fått ett kontaktnät som en nybliven gymnasiestudent bara kan drömma om.

Många nya företag har nu anslutit sig utöver de ursprungliga nio – och nya tillkommer hela tiden. Några av de som i dagsläget är klara inför vårens ansökning är: Electrolux, Handelsbanken, Volvo Cars, Rejlers, JM, LKAB, SVT, Peab, Strängbetong, FOI, Nynäs, Studsvik, Boston Consulting Group (BCG) och Trelleborg.

– Det är glädjande att se så många nya företag och en så stor spridning av branscher som kommer att erbjuda praktikplatser till hösten 2013, säger Björn O Nilsson. Men självklart hoppas vi att ännu fler företag ska öppna sina dörrar för våra praktikanter. Nu väntar vi med spänning på att se hur många ungdomar som kommer att söka!