Unikt samarbete mellan KTH och Chalmers inom Tekniksprånget

Den första oktober startade ett unikt samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Chalmers. Inom projektet Tekniksprånget som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, på uppdrag av regeringen kommer de två lärosätena nu att starta en handledarutbildning. Målet med detta är att motverka dagens och morgondagens brist på ingenjörer i Sverige.

I projektet Tekniksprånget deltar stora delar av det svenska näringslivet. Genom Tekniksprånget kan de som tagit studentexamen söka en fyramånaderspraktik på något av de deltagande företagen.

Tekniksprånget tar nu nästa stora steg i satsningen genom att inleda ett samarbete mellan KTH Education och Chalmers Professional Education. Tillsammans kommer vi att erbjuda en komprimerad ledarskapsutbildning för handledarna inom Tekniksprånget. Kursen är en tredagarsutbildning som ska öka handledarnas förmåga att leda och utveckla Tekniksprångets praktikanter, men också utveckla handledarnas personliga egenskaper.

– Vi på Tekniksprånget är glada över att inleda det här samarbetet med KTH och Chalmers, säger Staffan Eriksson, projektledare. Handledarna har verkligen en nyckelroll på de medverkande företagen. Det är den person praktikanterna har mest kontakt med och som till stor del avgör om praktiken blir bra.

Handledarutbildningen leds av lärare från KTH och Chalmers med specifik ämneskompetens kring utbildningens innehållstema. Mellan kursträffarna har deltagarna också parvis kontakt för att coacha varandra kring konkreta utmaningar i praktikhandledningen.

–  Att både KTH och Chalmers bidrar med våra duktiga lärare och forskning borgar för hög kvalité, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH. Och vi är mycket glada för det stora intresset för vår gemensamma utbildning.

– Det är positivt att företagen ser sin roll att tillsammans med oss skapa intresse för teknik & naturvetenskap och att vi samverkar för att utveckla ingenjörsrollen, säger Karin Markides, rektor och vd Chalmers.

Tekniksprånget vänder sig till ungdomar som har gått ut gymnasiets NV- eller TE-program. Praktiken är fyra månader och startar varje höst och vår. Hittills har runt 600 unga fått praktikplats hos de företag som har anslutit sig till Tekniksprånget. Några av dem är: Sandvik, Swedavia, Handelsbanken, Volvo, IBM, NCC, Systembolaget, McKinsey, BCG,  JM, Electrolux och Atlas Copco.