Unilever på "fast track" mot resurseffektivitet

Globala matjätten Unilever ser tydliga affärsfördelar med att vara hållbar och resurseffektiv. Nu har företaget - som också deltar i IVAs projekt "Resurseffektiva affärsmodeller" - uppnått sitt globala avfallsmål i förtid, vilket inneburit att de inte skickar något avfall till deponi från sina fabriker.
Paul_Polman_World_Economic_Forum_2013-1200px.jpg

Unilevers hållbarhetsstrategi Sustainable Living Plan var en bidragande orsak till att koncernchefen Paul Polman fick Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014. Anledningen var Polmans "banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv". En ledande devis för arbetet har varit ”you cannot grow a healthy business in an unhealthy society ”.

Till år 2020 har Unilever föresatt sig att halvera företagets miljömässiga fotavtryck samtidigt som det ökar den positiva påverkan på global hälsa, välmående, arbets- och levnadsvillkor. Detta på samma gång som företaget ska fördubbla sin omsättning.

Nyligen uppnådde Unilever sitt globala avfallsmål i förtid, vilket innebär att de inte skickar något avfall till deponi från sina fabriker. Enligt företaget ska insatsen ha skapat hundratals jobb och medfört en besparing på 200 miljoner euro. Bland annat komposteras nu avfall i Indien och används i odling, och i Kina brukas avfallet till att mura med och göra stensättningar.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42