Uppdaterade (200408) riktlinjer med hänsyn till status och utveckling av Covid-19

Genom att minska våra fysiska sociala kontakter, så bidrar vi till att minska risken för smittspridning i samhället. Våra gemensamma riktlinjer bidrar också till att värna hälsan för både medarbetare och personer i IVAs nätverk. Vår analys bygger på bästa tillgängliga fakta och myndigheternas rekommendationer.
coronavirus_1.jpg

1. Resandet (såväl inrikes som utrikes) inom ramen för IVAs verksamhet upphör, inga nya resor bokas eller planeras in under våren/sommaren (till 15 juli).

2. Möten, till exempel projekt- och akademimöten, ska i så stor utsträckning som möjligt genomföras på distans. Vänd er till mötesansvarig, avdelningssekreterare eller projektledare för mer information.

3. Seminarier och studiebesök skjuts om möjligt upp, ställs in eller genomförs på distans/streaming (till 15 juli).

4. Vi uppmuntrar IVAs personal att arbeta hemifrån. Detta för att minimera smittspridning i samhället.

5. Personer som har minsta sjukdomssymptom (såsom feber, hosta, snuva, ont i halsen) bör medverka i IVAs verksamhet på distans tills symptomen är helt borta och efterföljande två dagar. Följ myndigheternas råd.

6. Personal som har haft kontakt med person som är smittad med virus ska medverka i IVAs verksamhet på distans i 14 dagar. Det gäller även IVAs nätverk och besökare i IVAs lokaler.

7. Medarbetare som återvänder från en resa i riskområden ska arbeta hemifrån i 14 dagar även om hen inte känner av sjukdomssymptom. Personer i IVAs nätverk och övriga besökare som återvänder från en resa i riskområden bör medverka i IVAs verksamhet på distans i 14 dagar. Notera att UD avråder från alla utlandsresor. Se “Reserekommendationer från UD” på Folkhälsomyndighetens hemsida.

8. Har IVAs samarbetspartners mer långtgående riktlinjer följer vi dessa.

9. I övrigt fortlöper arbetet som vanligt.

10. IVAs Konferenscenter erbjuder goda möjligheter att genomföra möten och event på distans. Läs mer om tekniken här 

För aktuell information, följ: Folkhälsomyndigheten 

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08