Upphandla återanvänt smart framtidslösning

94 procent av svenskarna vill att deras kommuner prioriterar mer återvunnet eller återbrukat material i sina upphandlingar, visar en undersökning från miljöföretaget Ragn-Sells. Ändå är det mycket få kommuner som gör detta idag.
Ateranvant_1200px.jpg

Alltfler företag har börjat använda, och ställa egna krav på inblandning av, återvunnet eller återbrukat material i sina produkter. Ett exempel är kamera- och kontorsmaskinföretaget Canon, som säger sig ha minst 80 procent återvunna delar och komponenter i vissa av sina nya produkter. De återtillverkade delarna har samma garanti som de nytillverkade och används när företaget reparerar befintliga maskiner. I en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle skriver Canon att de "under de senaste fem åren har återanvänt nästan 15 000 ton delar direkt och ytterligare drygt 19 000 ton plastråvara", med positiv effekt på klimatpåverkan och resursanvändning.

Tyvärr brister möjligheterna till att använda återvunnet eller återbrukat material i produkter ofta idag när det kommer till myndigheters och kommuners upphandlingar. Återigen enligt Canon vågar eller vill inte offentliga aktörer köpa in begagnade produkter när de ska upphandla - trots att de har krav på att deras avställda produkter ska säljas på andrahandsmarknaden när de som kommuner eller myndigheter ska göra sig av med äldre utrustning.

Canon får indirekt medhåll av miljöföretaget Ragn-Sells, som i en ny undersökning visar att 94 procent av svenskarna vill se mer begagnat material i offentliga upphandlingar - men att bara åtta av 200 kommuner idag prioriterar detta i upphandlingar.

Fyra kommuner – Perstorp, Lilla Edet, Salem och Håbo – anger att de prioriterar varor producerade av återvunnet material framför andra varor. Borlänge är bäst i klassen, och svarar som enda kommun att det finns ett mål för att en viss andel av de upphandlade varorna ska bestå av återvunnet material.

I Finland har de offentliga aktörerna kommit längre, och bland annat berättar Keino Kompetenscentrum för Hållbar och Innovativ Offentlig Upphandling att Forssa stad i Finland lyckades spara 50 000 euro och 21 tons koldioxidutsläpp genom att köpa in begagnade datorer till kommunens högstadieelever.