Uppsalabesök för Prins Daniels Fellowship

Prins Daniel besökte Uppsala den 7 oktober för att prata entreprenörskap med ungdomar från Katedralskolan och Uppsala universitet. Med sig hade han superentreprenörerna och inspiratörerna Niklas Zennström, Sebastian Siemiatkowski och Lisa Lindström. IVAs projekt Prins Daniels Fellowship syftar till att få fler unga att vilja och våga starta eget, och Prinsen och inspiratörerna delar med sig av egna erfarenheter både av framgångar och misslyckanden.

På förmiddagen besökte Prins Daniels Fellowship gymnasiet Katedralskolan, där eleverna först inspirerades under en aulaföreläsning. Därefter fick de elever som är särskilt intresserade av entreprenörskap möjlighet att ställa mer ingående frågor till Prinsen och inspiratörerna under ett rundabordssamtal.

Om man står och lyssnar på rundabordssamtalen blir man ofta positivt överraskad. Dels över att eleverna kan och vill så mycket, att de ställer så kloka frågor. Men också över den energi som Prinsen och inspiratörerna får av att leda samtalen. När vi åker hem efter en dag på gymnasieskolor och universitet så känner vi att dagen ger lika mycket till oss som kommer på besök som vi hoppas att vår närvaro ger till eleverna och studenterna, säger Johan Weigelt, projektledare.

 På eftermiddagen var det Uppsalastudenternas tur att få inspiration, först på en föreläsning i universitetets aula och därefter i samtal om entreprenörskap i mindre grupper.