Urskiljning av enskilda molekyler och tidig diagnostik viktigt för framtida Alzheimer-behandling

Senaste årens forskningsutveckling med enskilda molekyler lett till ännu precisare resultat.

Fredrik Höök, professor i biologisk fysik på Chalmers, berättar om hur de senaste årens forskningsutveckling med enskilda molekyler lett till ännu precisare resultat. Detta kommer förhoppningsvis att kunna användas för tidig diagnostisering och behandling av Alzheimers sjukdom berättar han för Eva Krutmeijer.

Intervjun med Fredrik Höök spelades in i samband med Royal Technology Forum, IVAs 70-årspresent till H.M. Konungen.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42