USA och resurseffektiviteten

De senaste årens politiska klimat i USA har fått många att undra om landet fullkomligt har övergivit sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Men mycket verksamhet sker på delstatlig och företagsnivå i USA.
statue-of-liberty-1200.jpg

Mycket av rapporteringen från USA under de senaste två åren har handlat om den nye president Trumps tvära omställning av åtskilliga politikområden jämfört med föregångaren, president Obama. Inte minst inom miljöområdet har ett antal personer tillsatts med föga eller ingen miljöpolitisk erfarenhet. Ibland, såsom i fallet med miljömyndigheten EPA:s nye generaldirektör Scott Pruitt, bestod de nya befattningshavarna av uttalade klimatförnekare.

Många viktiga initiativ i USA tilldrar sig emellertid inte på federal nivå. Istället är det på delstatlig nivå som mycket av verksamheten äger rum, och redan i dagsläget har 28 delstater av 50 verksamhetsplaner för klimatarbetet. Även enskilda städer kan ha egna klimat- och resurslagar, där i dagsläget exempelvis Seattle har lagar som kräver att man återvinner hushållsavfall där så är möjligt.

Ännu viktigare är det amerikanska näringslivets arbete. Och nu kommer många initiativ från runtom USA på att exempelvis resursfrågan har börjat tas på allvar. En av USA:s största kedjor av livsmedelsbutiker, Kroger, har exempelvis tillkännagett att de kommer att fasa ut användningen av plastpåsar i butikerna fram till år 2025.

Andra incitament för omställning kommer från utlandet. Bland annat Kinas nya beslut om importstopp för plastavfall har gjort att plastavfall ansamlas i hamnar i USA och att delstaterna nu aktivt måste hitta sätt att hantera avfallet själva. I detta avseende ligger USA dessvärre rejält efter, med en stor andel avfall som går till deponi/soptipp.