USAs skiffergas påverkar världens energimarknader

För sju år sedan svarade skiffergas för två procent av USAs gasproduktion. I år kan andelen bli dryga 40 procent. Oavsett vad amerikanerna gör med gasen får det konsekvenser för världens energimarknader.

– Även amerikanerna blev förvånade över skiffergasens snabba utveckling, säger Thina Saltved, oljeanalytiker på Nordea och baserad i Norge.

Tekniska genombrott och stigande världsmarknadspriser på olja och gas har gjort det ekonomiskt attraktivt att utvinna USAs skiffergas. Den nuvarande prisnivån är i stort jämförbar med traditionell naturgas.

På tre fält Haynesville, Barnett och Marcellus, alla i östra delen av landet, utvinns två tredjedelar av USAs skiffergas.

Fortfarande är det emellertid inte helt klart om gasen huvudsakligen kommer att förbrukas i landet eller om den ska exporteras.

Energikrävande industrier har förstås inget emot att använda relativt billig inhemsk gas. Samtidigt visar studier att USA förmodligen ekonomiskt sett skulle gynnas mer av export.

Men kunderna blir i så fall inte tillväxtekonomierna i Asien. Rent praktiskt är det svårt att flytta gasen från östra till västra delen av USA. I stället är Europa det naturliga exportalternativet.

Amerikansk skiffergas kan därför bli en tuff konkurrent till Ryssland och Norge på EU-marknaden.

Tidigare har gaspriset i Europa varit kopplat till priset på olja. Den modellen luckras sakta upp. Exempelvis Statoil har accepterat en annan prismodell där priset sätts baserat på förväntad prisutveckling för gas.

Det närmaste halvdecenniet kommer, spår Thina Saltved, gaspriset jämnas ut mellan kontinenterna. Det kommer dessutom att sakta sjunka. Handeln tar fart om några år när kapaciteten att hantera gas i flytande form, LNG, har byggts ut såväl i USA som i Europa.