Utbyte stimulerar innovation i afrikanska länder

Tillit och långsiktighet är villkor om forskningssamarbete mellan Norden och länderna söder om Sahara ska leda till innovationer.

Hannah Akuffo har, som expert, länge arbetat med Sidas många projekt för forskningssamarbeten, bland annat med flera afrikanska länder.

– För att dessa samarbeten ska lyckas med att öka kapaciteten för innovation hos de afrikanska universiteten måste de ha en innovationsvänlig miljö och en tillräcklig förmåga att forska, sa hon vid en workshop arrangerad av IVA:s programråd för Afrika.

Sida stöder forskning på många nivåer, från den nationella till enskilda forskningsprojekt.

– Program för forskarutbildning och stöd till forskningsinfrastrukturen hör till det vi satsar på.

Programmen ska stimulera partnerskap och samarbeten exempelvis mellan afrikanska universitet. Men också projekt där svenska lärosäten, forskare och studenter ingår hör till de initiativ som Sida stöttar.

– Vi har också stött universitet i låginkomstländer för att deras kunskap ska spridas och skapa innovationer.

Projekt där universitet, företag och regeringar är engagerade har visat sig vara framgångsrika. Flera kluster i olika branscher har växt fram i Uganda och Tanzania.

Från i år tillämpar Sida en ny strategi för FoU-samarbete. Nyckelorden i denna är hög kvalitet och relevans.

– Förbättrar man förutsättningarna för forskning skapar man också möjligheter för innovationer, sa Hannah Akuffo.

Sara Lindeman, projektledare för The New Global på finska Aalto universitetet, påpekade vikten av att engagera nordiska företag i processen.

– Men de stora bolagen är ofta allt för sofistikerade för att deras teknik ska passa i fattiga länder.

Men hon påpekade samtidigt att tillgången till mobiltelefoner har ökat möjligheterna för entreprenörskap.

Workshopens deltagare, som var många, konstaterade bland annat att utbyte på forskar- och studentnivå ger ömsesidiga positiva effekter. De som deltar får vidgade vyer och själva utbytet stimulerar innovationsförmågan.

Men det är väsentligt att de projekt och program som kommer till stånd i samarbete med afrikanska och svenska aktörer är långsiktiga.

– Det som startas ska redan från början ha sådan kvalitet att det, efter projektets slut, ändå fortsätter för evigt, sa Margareta Norell Bergendahl, professor på KTH.

Dessutom konstaterade hon att ömsesidig tillit är ett villkor om forskningssamarbeten mellan Norden och afrikanska länder ska leda till innovationer.


Se seminariet här 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42