Junior Academy: Ny utmaning om att stoppa övergödningen

Nu släpper vetenskapsprogrammet Junior Academy höstens utmaning som riktar sig till antagna medlemmar på 13 till 17 år. Denna gång efterfrågas innovativa lösningar för att stoppa och förebygga övergödningen som följd av för stor näringstillförsel är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden.
MicrosoftTeams-image.png

Algblomning, syrebrist och bottendöd måste vi komma till rätta med för att återställa det akvatiska ekosystemet.

Inspirationen till utmaningen kommer från  IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. En utnämnd jury bestående av experter inom området röstar fram vinnarlaget, vilken presenteras i februari 2022.

Juryn består av:

Georgia (Gia) Destouni, professor och prefekt vid Institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet.
Sten Bergström, professor, klimexpert och tidigare forskningschef på SMHI.
Elisabeth Kvarnström, Tekn. Dr och seniorforskare Urban Water Management vid RISE.
Staffan Filipsson, chef för den internationell enhet vid IVL svenska miljöinstitutet.
Kenneth M Persson, professor och forskningschef vid Sydvatten AB- Södra Sveriges vattenförsörjning.

Medlemmar i Junior Academy är välkomna att registrera sig till utmaningen fram till och med den 18 oktober. Registrering sker via Junior Academys internationella plattform (launchpad) här: Restoration of Aquatic Ecosystems

Junior Academy får 13 till 17-åringar chansen att hemifrån på sin fritid, testa att arbeta fram innovativa förslag på lösningar utifrån verkliga samhällsutmaningar – och det tillsammans med andra ungdomar över hela världen! Utmaningar som är kopplade till FNs 17 mål för en hållbar framtid och vilka har tagits fram av forskare och företag.

Om Junior Academy
Junior Academy är ett internationellt vetenskapsprogram som syftar till att uppmuntra ungas nyfikenhet på naturvetenskap och teknik. Programmet erbjuder unga från 13 till 17 år att på sin fritid prova på att arbeta med innovativa lösningar på verkliga samhällsutmaningar. Inriktningen är STEM-relaterade områden (STEM = science, technology, engineering, mathemathics). STEM betyder vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik. Intresse för dessa ämnen är ofta det som associeras med ingenjörsyrket, där problemlösning är mycket viktigt.

Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan IVA och the New York Academy of Sciences (NYAS). IVAs medverkan är möjlig tack vare huvudsponsorn Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.