Utmaningar, roller och villkor för svensk forskning

Det här är IVA-projektet Utsiktsplats forsknings slutrapport.
201704-IVA-UtsiktsplatsForskning-Slutrapport-K-1 kopiera2.jpg

Med en kombination av analyser, publikationer, workshops och konferenser har projektet, vars styrgrupp samlar många av cheferna för Sveriges viktigaste forskningsfinansiärer, under tre och ett halvt år arbetat för att stärka diskussionen om det svenska forskningssystemet. 

Projektet har i de flesta fall valt att fokusera på specifika utmaningar kopplade till det offentliga forskningssystemet och till universitet och högskolors situation. Målet har varit att möta utmaningarna på ett kunskapsbaserat och pragmatiskt sätt. I slutrapporten lyfter projektet fem viktiga punkter:

  • Öka långsiktigt de offentliga investeringarna i forskning och innovation
  • Stärk det forskningspolitiska analys- och utvärderingssystemet
  • Utred om utvecklingskontrakt mellan stat och lärosäten bör införas i Sverige
  • Ge lärosätenas styrelser tydligare mandat och uppdrag, samt utveckla arbetsformerna
  • Förbättra villkoren för internationalisering av forskning och högre utbildning

Läs Online  Ladda ned

 


 

I den här underrapporten har IVAs projekt Utsiktsplats forskning studerat metoder och mekanismer för behovsmotiverad forskning i såväl Sverige som internationellt. Syftet har varit att illustrera olika forskningsfinansieringsmetoder, relationer till den aktuella forskningens karaktär och de önskade resultaten. Flera av de studerade organisationerna stödjer såväl behovsmotiverad som strategisk och grundläggande forskning. Vi har begränsat rapporten till några intressanta forskningsfinansiärer i Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och USA. 

Läs Online  Ladda ner