Vad gör en ingenjör egentligen?

Studentrådet har kartlagt hur unga ser på ingenjörsyrket.

Det vi vill belysa är om den bild vi som ingenjörer förmedlar är tillräckligt spännande för att attrahera unga att söka sig till ingenjörsstudier, säger Amanda Stehn, projektledare, som pluggar till civilingenjör på Chalmers.
För att undersöka allmänhetens bild av ingenjören valde Studentrådet att fokusera på unga. Alltså framtida, potentiella ingenjörsstudenter.
Barn från lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet har fått rita bilder av ingenjören. Sedan har gruppen jämfört med undersökningar av vad unga säger att de vill jobba med.
– Vår tes är att bilden av ingenjören är ganska snäv och att unga som säger att de vill arbeta med att ”hjälpa andra” inte tror att man kan göra det som ingenjör.
– Vi tror att ingenjörsyrket är väldigt starkt förknippat med matematik och naturvetenskap och inte alls associeras med det kreativa jobb det är, säger hon.
Den andra delen av Studentrådets undersökning handlar om att jämföra ingenjörens självbild med de ungas bild.
– Det är förvånande hur lika ingenjörsstudenter och IVA-ledamöter väljer attribut när man ska beskriva en ingenjör. Har vi kanske en för statisk självbild? säger Amanda Stehn.

Studentrådets undersökning presenterades på ett välbesökt frukostseminarium i oktober.