Vägval el har pågått ett år – Snart kommer slutsatserna

Efter ett första år präglat av faktainsamling och stort intresse utifrån går nu IVAs projekt Vägval el in i slutfasen. I januari släpps den första av fem delrapporter.
Jan Nordling.jpg

– Arbetet har hittills varit över förväntan. Det är fantastiskt hög ambitionsnivå i alla fem arbetsgrupper, säger en nöjd huvudprojektledare Jan Nordling.

I december 2014 inleddes Vägval el med en kickoff för ett hundratal inbjudna inom Energisverige. Ungefär samtidigt publicerades en programförklaring på Svenska Dagbladets debattsida, undertecknad av bland annat IVAs preses Leif Johansson och Vägval els ordförande Bo Normark. 

Sedan dess har cirka 80 deltagare i fem arbetsgrupper hunnit träffas ett antal gånger. Projektet har även:

Inte minst specialstudierna har väckt intresse, både inom Energisverige och från media, konstaterar Jan Nordling. Studien om styrmedel var ett exempel. Studien gick igenom befintliga ekonomiska styrmedel som påverkar elproduktion i Sverige. Med ett pedagogiskt upplägg gav studien delvis en ny blick på redan kända fakta som fick många att höja på ögonbrynen, säger Jan Nordling. 

– Jag tror att alla blev lite överraskade. Det framgår tydligt i studien att stödsystemen fungerar tvärtemot hur man skulle önska. Styrmedlen premierar sådant vi har gott om, energi, och beskattar teknik som kan bidra med eleffekt som vi har mer ont om.

Också specialstudien om utvecklingen inom energilagring som publicerades i augusti uppmärksammades på flera håll.

– Att både Dagens Industri och Ny Teknik skrev om studien är kanske inte så märkvärdigt. Men att vi också blev uppmärksammade i Aftonbladet är roligt. Där nådde vi delvis en annan målgrupp än vi är vana vid.

Vägval els första år, som nu är till ända, har präglats av faktainsamling och analyser. Efter nyår går projektet in i en spännande slutfas (se tidplan), som Jan Nordling ser fram emot. 

– Alla fem arbetsgrupper ska börja presentera sina slutsatser i lika många delrapporter. I juni eller juli presenterar vi så en syntesrapport som sammanfattar slutsatserna från hela projektet. Det ska bli väldigt spännande att se var vi landar, säger Jan Nordling.

 

Vägval el 2016 – Viktiga datum

Under vintern och våren 2016 presenteras slutrapporter från respektive arbetsgrupp vid seminarier som hålls vid IVA.

12 januari: Användningsgruppen

28 januari:  Produktion

25 februari: Distribution & transmission

14 april: Klimat & miljö 

april: Samhällsekonomi & marknad

juni-juli: Syntesrapport – slutsatser från projektet

Dessutom publiceras tre specialstudier under vintern och våren. Publiceringsdatum är inte klara, men den första studien som släpps jämför elmarknaderna i Nordamerika, Storbritannien och Sverige. Längre fram presenteras en teknisk studie om svängmassa samt en studie om kostnader för externa miljöeffekter.