"Vägval el möts av stort intresse"

Arbetet i Vägval el är nu i full gång. Vi ser ett stort engagemang hos deltagarna – även energiministern har visat intresse.
shutterstock_176490206.jpg

Jag är imponerad av att alla som deltar i projektet är väldigt engagerade och lägger ner mycket tid. Dessutom har vi fått mycket positiva reaktioner utifrån. Uppenbarligen är det många som ser fram emot våra slutsatser. En av dem är energiminister Ibrahim Baylan. När vi i början av februari uppvaktade honom och presenterade Vägval el uttryckte han ett stort intresse för projektet.

Ambitionen med Vägval el är att på ett objektivt sätt analysera det nordeuropeiska elsystemet med fokus på Sverige för perioden 2030–2050. Resultatet kommer att bli ett viktigt underlag för den energikommission som regeringen och energiministern nyligen lanserade. Vi kommer förstås inte att kunna presentera hur elsystemet ska se ut 2030–2050. Vår ambition är däremot att presentera olika vägval och vilka konsekvenser de får. Sen är det upp till politikerna att fatta beslut.

Totalt medverkar ett 80-tal personer i Energisverige i Vägval el. Här finns ledande företrädare för energibolag, tekniska konsulter, men också forskare och representanter för industrin samt miljöorganisationer. I projektet ingår även politiker från samtliga riksdagspartier, vilket också är en stor styrka. 

IVA har en unik möjlighet att samla den bästa kompetensen på området, människor som dagligen jobbar med  energifrågor. Den breda erfarenhet och kunskap som ryms i projektet bidrar till att vi kan tänka nytt och inte fastnar i gamla invanda spår.

Merparten av arbetet i Vägval el utförs i de fem arbetsgrupperna, som gemensamt täcker in olika aspekter av elsystemet. ArbetsgruppenAnvändning, som ska beskriva hur framtidens elbehov kan komma att se ut, blir först ut att presentera sina slutsatser. Det sker till sommaren. Resultaten från övriga arbetsgrupper presenteras sedan successivt fram till våren 2016. Vägval el avslutas nästa sommar med en syntesrapport, där de olika vägvalen presenteras.

Vill du läsa mer om bakgrund och målsättning för Vägval el hittar du en intervju med styrgruppens ordförande Bo Normark här.