Var ska alla bo i framtidens goda stad?

På (kick-off-)seminariet för Framtidens goda stad gästades IVA av flera inspirerande talare, däribland Jonas Eliasson, professor i transportsystem på KTH och blivande trafikdirektör i Stockholms stad. Eliasson väckte frågorna varför det i många städer är så trångt, och när det var som trängseln började. Med tydliga diagram visade han på hur reslängden per person och dag har ökat mycket och konstant de senaste två hundra åren
Jonas-Eliasson-3-1200px.jpg

Orsakerna till detta delades upp i två kategorier; det som möjliggör utvecklingen och det som driver den. Tre faktorer som möjliggör utvecklingen nämndes, nämligen teknologisk utveckling, investeringar i infrastruktur samt att relativpriset för transport minskar. Detta kan exempelvis översättas till bilen: den teknologiska utvecklingen har gett oss bilar, investeringar i infrastruktur har gett oss fler och bättre vägar att åka på, och det har blivit avsevärt billigare med bilar och bensin.

Men vad som faktiskt driver utvecklingen, menar Eliasson, är ökade krav på specialisering. Produktionen blir mer specialiserad, det är inte bara kaffe, utan ekologiskt ljusrostat kaffe med ton av hasselnöt. På samma sätt blir arbetskraften och tjänsterna mer specialiserade, och kanske framförallt blir våra livsstilar mer specialiserade. Vår efterfrågan blir mer och mer specifik, och vår förväntan på hur snabbt den ska den ska besvaras ökar ständigt. Detta kan sammanfattas som ökade krav på tillgänglighet.

Ökad tillgänglighet är alltså vad städer erbjuder och vad som driver utvecklingen. Detta kan uppnås med ökad transport eller geografisk närhet. Städer erbjuder givetvis en kombination av dessa lösningar, men det som gör en stad till vad den är är just dess egenskap som tät, närheten till allt och alla.

En utmaning är att tät ofta blir trång. I motsats till tät och tillgänglig anses trängsel vara allt annat än attraktivt, och det är en hårfin balans däremellan. Som Jonas Eliasson sa; Där det är som trängst, där är det som bäst att vara. Om det bara inte vore så trångt.

Hur ska städer utformas för att möta urbaniseringen, vara täta och erbjuda en ökad tillgänglighet, utan att bli trånga? Det är en minst sagt svår fråga, men Framtidens goda stad har antagit utmaningen, och vi får med spänning vänta på resultatet.

 Se filmen från seminariet

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53