IVA i Almedalen: Vår syn på kunskap – hur påverkar den skolan?

Skiljer sig synen på kunskap och lärande åt mellan olika länder? Hur ser det ut i så olika länder som Kina, Finland, Iran, USA och Sverige? Hur hänger det samman med drivkrafterna att utbilda sig? Påverkas skolans innehåll, resultat och elevernas val av studieinriktning?
201805-IVA-Almedalsseminarier-1200px-3.jpg

PISA-undersökningarna har bidragit till diskussionen om styrkor och svagheter i olika skolsystem. Debatten handlar om synen på kunskap, lärarens roll, pedagogiska metoder och specifika ämnen.

  • Hur ser man på kunskap, utbildning och bildning i länder som Finland, USA, Iran och Kina? Är det eftersträvansvärt att vara utbildad?
  • Anses utbildningssystemen ge bra möjligheter för individer och tillräcklig kompetens till samhället?
  • Vilken betydelse har kunskapssynen för skolans resultat? Motivation och press?
  • Varför har vissa länder svårt att få eleverna att läsa naturvetenskap och teknik?
  • Vilka läser vidare på universitet? Är det brett förekommande i samhället eller ett ”elitbeteende”? Hur stor roll spelar avgifter och studiestödsystem?
  • Lönar det sig att plugga vidare? Finns det en utbildningspremie?

Medverkande:

Maria Khorsand, vd SOS Alarm, Sylvia Schwaag Serger, prorektor och professor i forskningspolitik, Lunds universitet, Janne Wikström, projektchef Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland och Martin Wikström, forsknings- och utbildningspolitisk expert vid IVA.

Moderator: Jan Westberg, IVA

Tid & plats

Måndag 2 juli kl 15:20 - 15:50, Hästgatan 12, Visby

 

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49