Världens behov av energi kräver nya oljekällor

Förnybar energi täcker än så länge några få procent av den globala efterfrågan på energi. För att klara världens behov fram till år 2040 krävs nya olje- och gaskällor.
webb Svanberg Carl-Henric.jpg

– Det är en dubbel utmaning att ställa om det globala energisystemet. Dels ska världen försörjas, dels ska tvågradersmålet klaras. Förnybara energikällor är otroligt intressanta. Men de räcker i dag bara till någonstans kring fyra procent av efterfrågan, sa Carl-Henric Svanberg, ordförande för AB Volvo och brittiska BP, vid ett frukostmöte på IVA.

Dessutom är de samlade åtagandena från världens länder långt ifrån tillräckliga. Genomförs inte mer blir uppvärmningen större än tre grader.

Genomsnittligt konsumerar världen 95 miljoner fat olja per dygn.

– Kan den konsumtionen minska till 85 miljoner fat till år 2040, så kan tvåprocentsmålet nås. Men utan nya källor av olja och gas så blir produktionen bara 45 miljoner fat.

Och det skulle, enligt Carl-Henric Svanberg, leda till ökade globala konflikter.

– I grunden tror jag ändå att vi klarar klimatmålen eftersom alla är medvetna och jobbar mot dem.

Fordonsindustrin bidrar. Bilar av alla de slag kommer självklart att bli eldrivna.

– Kina vill vara världsledande i den utvecklingen. Huvudanledningen är att luften i deras storstäder måste bli renare. Miljöproblemen kan hota landets stabilitet. Därför gör man stora satsningar.

Kinas mål är, menade han, rent generellt att bli världens ledande nation. På alla områden. Det blir allt svårare för mogna länder att hänga med i svängarna. Och i Europa styrs flera länder av svaga regeringar.

– Europa är i kläm mellan starka USA, Kina och andra tillväxtländer. Europa kan nog klara sig bra, men inte oavsett vad vi gör.

För Sveriges del gäller det, ansåg Carl-Henric Svanberg, att ta till vara den tradition av entreprenörskap som för länge sedan skapade storbolag som Ericsson.

– Efter en lång svacka är dessbättre entreprenörskapet starkt i Sverige igen. Men många startups skapar stora värden utan att det blir så många nya jobb. Digitalisering och artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden i rask takt.

– Det skapar spänningar och det ökar kraven på både företag och samhälle. Företag kommer att behöva ta ett ökat ansvar när traditionella arbeten försvinner, sa han.

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08