Växande behov för lagring av el när sol och vind ökar

Marknaden för att lagra el mer än fördubblas till 2020. Batterier får en allt större betydelse, men pumpvattenkraft dominerar alltjämt. Nyligen presenterade IVAs projekt Vägval el en kunskapsstudie om energilagring.
vagval-el-lagring.jpg

Behovet att lagra el förväntas öka rejält de kommande åren. I takt med att mer el produceras från väderberoende kraftslag som sol och vind, ökar behovet att jämna ut toppar och dalar i elsystemet. I studien Energilagring – Teknik för lagring av el beskrivs sju olika lagringstekniker och hur marknaden kan utvecklas till 2030.

 –  Den teknik som utvecklas snabbast idag är batterier. Men den globala marknaden för lagring av el domineras av pumpvattenkraft, sade Anna Nordling, redaktör för rapporten och en av deltagarna i projektet Vägval el.

Av den totala installerade lagringskapaciteten i världen på 180 GW utgörs 177 GW av pumpvattenkraft. På listan över andra tekniker följer tryckluft, svänghjul och batterier.

Globalt omsätter marknaden för lagring av el över 50 miljarder kronor. Till 2020 bedöms marknaden öka till drygt 130 miljarder kronor, och 2030 bedöms den omsätta 250 miljarder kronor. Teslas lansering av Powerwall har pressat ner batteripriserna till nivåer som bedömare tidigare trodde skulle nås först 2020. Olika typer av batterier förväntas stå för ungefär häften av den totala investeringen av energilager till 2030.

Pumpvatten och litium-jonbatterier är två exempel på mogen lagringsteknik. Andra metoder är ännu på forskningsstadiet, exempelvis så kallade superkondensatorer.

En annan teknik under utveckling är power-to-gas, där överskott av el används för att producera vätgas. I Tyskland finns flera demonstrationsanläggningar. I Sverige har förstudier genomförts på några platser, i Falkenberg och på Gotland finns intresse att gå vidare. 

Studien finns att läsa här. Seminariet filmades och kan ses i efterhand här.