Vd-blogg

Jag vill gärna prova att blogga för att berätta mer om hur dagarna på IVA ser ut från vd-perspektivet. Jag hoppas att det kan leda till mer dialog och ser fram emot era synpunkter.
_ve81882_lq-1.jpg

Här kommer dagens funderingar, hemifrån – för att hjälpa till att stoppa spridningen av Coronaviruset SARS-CoV-2.  

IVA har nu ställt in eller skjutit till hösten så gott som alla våra event, möten och seminarier. Vi avstår från utlandsresor och minimerar även inrikesresandet. Stockholm är just nu det mest utsatta området för epidemin i Sverige, och då jobbar vi hemifrån när det bara är möjligt. 

Vad betyder allt detta för IVA, vårt uppdrag och oss som individer? Ja, nu förändrar vi vårt arbetssätt – delvis för gott. Vårt internprojekt Digilyftet har fått ett riktigt lyft! För våra interna möten fungerar Microsoft Teams utmärkt. Och för event och andra möten är vi mycket glada över vår uppdaterade teknik för videokonferenser och distansdeltagande i IVA Konferenscenter - en investering vi gjorde för ett år sedan. Vi kan nu rädda läget, inte bara för vår egen del men även för våra kunder som inte har egna lösningar för digitala möten. Jag är stolt över att vi är före just nu när det behövs! Glöm inte bort att rekommendera vänner och kontakter att ta hjälp av IVA Konferens för distansmöten.  

Vi håller kontakterna med ledamöter och projektgrupper digitalt och fortsätter arbeta för ”ett IVA”. Med ömsesidig respekt och uppskattning för våra tre oslagbara kompetensnav: Akademien, Näringslivsrådet och kansliet, utan att glömma vårt fantastiska Studentråd.  

Forskningsproppen. I höst presenterar regeringen den forskningspolitiska propositionen. Och IVA är en röst som våra politiker gärna lyssnar på. Själv sitter jag med i regeringens forskningsberedning och i samverkansgruppen för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Martins Wikströms temagrupp Kunskap i världsklass arbetar med att ta fram underlag kring forskning och utbildning, och inför forskningsproppen har vi också en speciell arbetsgrupp med ledamöter. Det ser ut som att höstens propp kommer att koppla ihop forskning med innovation - vilket är helt i linje med vad IVA tycker.   

Sist men inte minst – hur kan IVA bidra till att lösa utmaningarna med Corona-krisen? Många ledamöter och medlemmar i Näringslivsrådet har redan flaggat för att IVA bör göra en insats, det gör våra internationella systerakademier och nätverk som t ex Euro-CASE. Vi välkomnar tankar och idéer - hör gärna av er. 

Jag öskar oss alla tålamod med det rådande läget. Desto roligare blir det när det värsta har blåst över, till sommaren hoppas jag! 

Tuula