VD-ORD: Forskningen måste få ta plats i politiken

Sverige får snart en ny regering som möter uppdraget att tackla de stora samhällsutmaningarna.
tuula_bibliotek_correct_size

Den heta sommaren med många naturkatastrofer i alla världsdelar har satt fokus på klimatutmaningarna. Politiska beslut måste bygga på vetenskaplig grund. Därför är det oroande att forskningsfrågor spelat en så liten roll i valrörelsen.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har sedan starten 1919 tagit fram förslag och analyser kring viktiga samhällsfrågor, inte minst på energiområdet. Denna typ av kunskapsunderlag som står stadigt på vetenskaplig grund har under senare år kommit att spela en allt mindre roll för politiskt beslutsfattande.

Argument baserade på lösa grunder och alternativa fakta används av ledande politiker på båda sidor Atlanten. Det gäller att mobilisera brett mot denna relativistiska syn på kunskap. För att lyckas i den globala konkurrensen är kunskap, talang och öppenhet de starkaste korten Sverige har att spela med. Ett brett och inkluderande förhållningssätt till kunskap och vetenskap är centralt för samhällets utveckling i positiv riktning.

I ett kunskapssamhälle är en stor del av arbetskraften högutbildad. I ett kunskapssamhälle satsar stat, företag och individer på utbildning och forskning. IVAs vision är att Sverige ska gå före och inspirera till nytänkande och lösningar på stora samhällsutmaningar. Villkor av högsta internationella klass som gynnar forskning, utbildning, innovation och värdeskapande är nödvändigt för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt i en globaliserad värld.

Därför måste forskning, utbildning och innovation vara mycket högt prioriterat. Inte minst måste anslagen till högskoleutbildningen öka. Utbildning ska åter lyftas som lärosätenas kanske viktigaste uppdrag som utvecklas hand i hand med forskning i världsklass. Satsningar på dessa områden ska inte ses som kostnader utan som nödvändiga investeringar i framtiden.

Här fortsätter IVA att medverka. Inte minst genom en ny satsning på skolan inom ramen för IVA 100 år. Vi vill ta ett forskningsbaserat och långsiktigt helhetsgrepp för att bidra till att skapa ett skolsystem i verklig världsklass. Vi kommer att arbeta långsiktigt för att pedagogik och sakinnehåll i den svenska skolan helt ska bygga på forskningsbaserad kunskap. Sverige skolor ska kunna ge elever en stark bas att stå på och på så sätt bidra till kompetens för samhället. Allt annat vore ett svek mot kommande generationer och destruktivt för landets konkurrenskraft.I valrörelsen diskuterades ekonomiska satsningar inom en rad områden. Men ett saknades nästan helt – forskning. Universitet och högskolor är centrala för produktionen av ny kunskap och kompetens samt för att skapa värde i och utveckla samhället.

Frågan måste få en central plats i budgetarbetet under den kommande mandatperioden. Resten av världen står inte still, så vi måste våga investera i forskning och utveckling. Det handlar om Sveriges framtid, långt bortom årets val.

Detta är min senaste ledare i IVA Aktuellt. Hela tidningen hittar du här!

Tuula Teeri, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Kontaktinformation

Tuula Teeri
Vd
Telefon 08-791 29 71