Vd-ledare: IVA är ett effektivt nätverk

Det här är min sista ledare. Under de drygt nio år som jag varit vd för IVA har det hunnit bli några stycken. Närmare bestämt 69. För att vara exakt.
bjorn-o-nilsson-4-1200px.jpg

Den första skrev jag i september 2008. Rubriken var ”Forskning ska göra nytta”. När jag bläddrar fram mitt förstlingsverk läser jag programförklaringen:

Akademien måste fokusera på ”väsentliga områden” och jag pekar också ut dem: miljö och energi, det bristande intresset för teknik och naturvetenskap bland unga, Sverige måste bli ett entreprenöriellt inriktat land där innovation stimuleras, forskning ska komma till konkret nytta och vara en motor för tillväxt. Och så oroas jag över att staten inte satsar tillräckligt på behovsmotiverad forskning, jämfört med länder som till exempel USA och Finland.  

Nästan ett decennium och tre forskningspropositioner senare ligger det nära till hands att fråga sig hur IVA bidragit till utvecklingen i Sverige inom de fokusområden jag pekade ut. Jag tycker vi kan vara stolta.

Vi har drivit stora och små projekt inom både miljö- och energiområdet. IVA har bidragit till att hållbarhet har gått från att vara en utmaning till att i dag betraktas som hygienfaktor. Kunder och konsumenter förväntar sig hållbarhet i produkter, företag och organisationer. I såväl energiuppgörelserna 2009 som 2016 spelade IVA en viktig roll genom att förse politikerna  med ett gediget faktabaserat underlag och  genom att driva debatt.

När det gäller att intressera unga för teknik gör IVA i dag verkligen skillnad genom den framgångsrika satsningen på Tekniksprånget. Sedan starten 2012 har runt 3 000 ungdomar fått prova på att jobba som ingenjör hos någon av de 230 arbetsgivare som engagerat sig i praktikprogrammet. Det fick i början av 2016 en avknoppning i form av Jobbsprånget som hjälper nyanlända akademiker med praktikjobb inom näringslivet och det offentliga.  

Innovation och entreprenörskap har alltid legat mig varmt om hjärtat. Innan IVA jobbade jag många år praktiskt med innovationsfrågor inom biotekniksektorn. IVA har som en oberoende kraft fortsatt att arbeta med både innovation och entreprenörskap i olika projekt som startade med Innovation för tillväxt 2009 och Prins Daniels Fellowship 2013.  

Samhällets syn på, och bilden av, entreprenören har ändats radikalt det senaste årtiondet. Entreprenören uppfattas som en motor i ekonomin, en som förvandlar idéer till innovationer. En svensk hjälte och välståndsbyggare, precis som ingenjören. Därför är det glädjande att se hur stort intresset är från skolor och lärosäten att ta emot prins Daniel och hans inspiratörer. Och vilken entusiasm de möter från skolelever och studenter på sina resor i Sverige.

Det har också varit angeläget att föra ut IVAs hjärtefrågor, bortom Grev Turegatan, och synliggöra vårt arbete för ännu fler. 2009 var det premiär för IVA i Almedalen. Det är nu tradition att akademien varje år deltar i denna folkfest för samhällsdebatt.

Wallenbergsalen, vår egen stora arena, återinvigdes 2013 på dagen trettio år efter att den togs i bruk. Helrenoverad, ljus och fylld med ny teknik fungerar den nu som en modern mötesplats.

Tre forskningspropositioner – 2008, 2012 och 2016 – har presenterats under mina år som vd. De statliga satsningarna har ökat. Trots det fortsätter de totala offentliga satsningarna att ligga runt 1 procent av BNP. Det är visserligen över genomsnittet i EU som är 0,7 procent.  Men Sverige borde ligga på 1,5 procent av BNP som ett litet forskningsberoende land.  Företagens FoU-andel av BNP krymper relativt: från 3 procent av BNP har andelen långsamt fallit ner mot 2 procent. Det finns flera förklaringar till det. Men utvecklingen är oroande.

Sverige måste vara ett land som attraherar investerare, kvalificerade forskare och kunniga ingenjörer.  Även i framtiden.  

IVA har åstadkommit mycket under min vd-tid i form av rapporter och resultat, tack vare starka ideella krafter bland våra ledamöter, vårt Näringslivsråd och medarbetare på kansliet. IVA är ett effektivt nätverk.

Det känns vemodigt attlämna IVA. Men spännande att istället öka mina engagemang i andra sammanhang. Jag känner tillförsikt att IVA fortsätter att spela en nyckelroll i att ”till nytta för samhället främja teknisk och ekonomisk vetenskap och näringslivets utveckling”. Ändamåls-  paragrafen i våra stadgar är fortfarande modern. Den är utmärkt för att IVA ska kunna bidra till ett framtida hållbart samhälle som är konkurrenskraftigt i ett internationellt perspektiv. Jag önskar min efterträdare professor Tuula Teeri lycka till med Sveriges mest spännande jobb inom teknik, vetenskap och innovation. Tack.