VD-ORD: Med blicken stadigt riktad mot framtiden

Ett intensivt jubileumsår är på väg att kulminera. Den 24 oktober fyller IVA hundra år. Vi firar världens första ingenjörsakademi med en högtidssammankomst i Aula Medica i Solna och festbankett i Stadshuset i Stockholm.
tuula_small_size

Inbjudna gäster från när och fjärran samlas för att hylla Sveriges yngsta hundraåring. IVA har nästan 1 000 svenska ledamöter, drygt 250 internationella ledamöter och 240 medlemsföretag. Tyvärr ryms inte hela IVA:s stora nätverk på födelsedagskalaset, men glädjande många har varit med på de många jubileumsaktiviteterna under året.

I hundra år har IVA varit en stark och trovärdig röst i samhällsdebatten. Jag är övertygad om att vi kommer att vara denna starka röst även under de kommande hundra åren.

Under hela akademiens historia har vi varit en förändringskraft i samhället. IVA föddes 1919 i en brytningstid mellan det gamla och det nya Sverige. Energiförsörjning var en huvudfråga för näringslivet. Central var också frågan om hur statusen för framtidsyrket ingenjör skulle höjas genom att etablera forskning inom det tekniskt-vetenskapliga området.

Sedan starten löper dessa båda frågor som en röd tråd genom IVA-historien. Akademien spelade en avgörande roll när den svenska fordonsflottan snabbt ställdes om till gengasdrift under andra världskriget. Även när den partiövergripande överenskommelsen om energipolitik träffades 2016 är det omvittnat från de inblandade politikerna att IVA spelade en viktig roll.

När staten på 1940-talet skapade de första råden för forskningsfinansiering hade IVA en nyckelroll. När regeringen nu förbereder en forskningsproposition är IVA inbjuden att påverka innehållet. Själv har jag blivit utvald att ingå i regeringens forskningsberedning. En ära för mig och en möjlighet för akademien att fylla sin viktiga samhällsroll.

Även om 2019 är ett jubileumsår för IVA, och vi sneglat lite bakåt på vår historia, så är blicken stadigt riktad mot framtiden.

I somras arrangerade IVA en internationell vetenskapskonferens i Stockholm. Temat var ”Engineering a better world – the next 100 years”. Många tekniska framsteg och lovande framtidsplaner presenterades. Men det allra viktigaste budskapet var att den hållbara teknikutvecklingen måste gynna fler – i alla regioner och länder. Lyckas vi inte med det så riskerar vi att teknikrädsla och teknikmotstånd tar över. Då kommer teknikens möjligheter att lösa vår tids stora utmaningar att gå förlorade. Därför måste vi utifrån fakta och med insiktsfull politik kunna visa att ny teknik kan hjälpa oss. Oavsett var på klotet vi lever.

Teknik i mänsklighetens tjänst är IVA:s vision sedan starten. Sverige har stora möjligheter att bidra till en nödvändig samhällsomställning som bygger på ny teknik, samtidigt som vi förstärker vår konkurrenskraft. Sverige profilerar sig utomlands med svenska värden, jämställdhet, trygghet och tillit men också med gedigen kunskap om hållbar teknik och hållbar samhällsutveckling. För att lyckas globalt krävs att vi prioriterar rätt, att vi har en gemensam vision och samsyn om Sveriges framtida investeringar. IVA vill bidra med kunskap och expertis i detta arbete.