VD-ORD: Ökade resurser till spetsforskning och ett effektivt innovationsstöd

Det stora omställningsbehovet efter coronapandemin har tydliggjort behovet av statliga investeringar i forskning, samverkan och innovationsstöd.
tuula_close_up.jpg

Idag satsar Sverige drygt 171 miljarder kronor på forskning och utveckling, statens andel är cirka 30 procent. Staten satsar också varje år tre miljarder kronor på innovationsstöd till aktörer som samverkar kring forsknings- och innovationsprojekt. Frågan är om dessa satsningar ger bäst utdelning i form av förnyelse och ökad konkurrenskraft i näringslivet.

De svenska företagsledare som jag har lyssnat på den senaste månaden i olika sammanhang sätter stort värde på samarbeten som bidrar till att flytta fram forskningsfronten. De menar att de största konkurrensfördelarna kommer från så kallad explorativ samverkan med forskare i den internationella framkanten. Företag med långsiktig akademisk spetsforskning i ryggen kan ta större risker och utveckla nya transformativa lösningar.

DN Debatt 5 september föreslår tre företagsledare – Martin Lundstedt, AB Volvo, Björn Rosengren, ABB, och Börje Ekholm, Ericsson – en ökning av Sveriges totala satsning på forskning och utveckling, från 3,3 till 4,3 procent av BNP. För att investeringen ska ge näringslivet de konkurrensfördelar som behövs, bör resurserna användas för öka andelen spetsforskning. Och cheferna för de FoU-tunga företagen menar allvar – med ett erbjudande att näringslivet ska stå för två tredjedelar av de 50 miljarder kronor som behövs årligen.

När det gäller innovationsstöd visar en ny rapport från Tillväxanalys att det offentliga innovationsstödet korrelerar med regional förnyelse i både teknik och bransch. Men, i linje med näringslivets inställning, visar det sig också att de stöd som öppnar upp för grundforskning snarare än produktutveckling ger större kunskapsöverföring. Således konstaterar Tillväxtanalys att det finns anledning att utvärdera och effektivisera det statliga innovationsstödet.

Att mäta resultat av samverkan och innovationsstöd är svårt, då det inte finns indikatorer som täcker all den komplexitet som uppstår i olika former av samverkan. Men staten måste följa upp och utvärdera effekterna av innovationsfrämjande aktiviteter – för att rikta innovationsstödet till samverkansformer som fungerar bäst.  IVAs projekt Utsiktsplats forskning har tidigare föreslagit en oberoende analys- och utvärderingsmyndighet för forskning, en sådan myndighet skulle mycket väl kunna utvärdera innovationsfrämjande aktiviteter. Detta är en fråga som påverkar företagens beslut att bedriva FoU i Sverige. Och utan ett konkurrenskraftigt näringsliv påverkas vårt framtida välstånd och vår välfärd.

Kontaktinformation

Tuula Teeri
Vd
Telefon 08-791 29 71