VD-ORD: Vi blickar framåt från ett helt nytt läge

I det sista numret av tidningen IVA Aktuellt inleder IVAs vd Tuula Teeri med att skriva om händelserna som präglat våren, energifrågan som pusselbit i det kommande svenska valet och EU-ordförandeskapet och sist men inte minst - ett IVA i förnyelse. IVA har gett ut tidning i olika form sedan 1930. I höst fortsätter innehåll att skapas till IVAs nya webb.
tuula_hållbarhet.jpg

Kära läsare, världen snurrar snabbare än någonsin tidigare. När förra numret av tidningen kom ut var kriget i Ukraina bara ett par veckor gammalt. Nu har kriget pågått snart fyra månader. Sverige och Finland har sökt medlemskap i Nato och det säkerhetspolitiska läget i Europa är helt nytt.

Vad har vi då att vänta av resten av året? I september är det val i Sverige. Bland väljarnas viktigaste frågor har energifrågan seglat upp på femte plats. Det gläder mig att väljarna prioriterar så klokt. Ska vi klara klimatomställningen behöver vi mycket större tillgång till el och energi.

Energifrågan är något som IVA har drivit sedan akademien bildades för över 100 år sedan. För en vecka sedan avslutade vi ännu en Royal Technology Mission. Resan gick till Frankrike och Tyskland med kungen och vår preses i spetsen för en busslast ledare från näringsliv, myndigheter och universitet. Energiomställningen var det hetaste samtalsämnet då Europa nu snabbt behöver frigöra sig från rysk energi. Det som blev uppenbart var att vätgas ligger i centrum i många av de lösningar som planeras. På IVA är vi precis rätt i tiden med projektet ”Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle” som slutrapporteras 13 juni.

Och vi fortsätter på Europaspåret. Det vi kallar ”AB Sverige” förbereder sig inför ordförandeskapet i EU första halvan av 2023. Sverige tar över efter Frankrike och Tjeckien och kommer att ta flera av de viktiga lagstiftningsprocesserna som pågår i hamn. Det rör sig om EU:s Gröna Giv, om att EU vill bli världens första klimatneutrala region. Digital utveckling och stärkandet av EU:s digitala oberoende samt frågor om klimatomställning och ökad konkurrenskraft ligger också på bordet. Viktiga områden som Sverige som ordförande kan sätta sin prägel på.

Även i IVA går utvecklingen framåt i en rasande takt. De nyinvalda ledamöterna från 2021 är oerhört uppskattade tillskott till akademien och tar redan stor plats i våra arbetsgrupper, styrgrupper och andra sammanhang. IVA:s kansli genomgår en utvecklingsprocess som jag tror att ni alla kommer att märka av på ett positivt sätt. Vi digitaliserar, professionaliserar och moderniserar vår kommunikation, så att vi blir mer relevanta för er: läsare, ledamöter och andra intresserade.

De flesta av IVA:s besökare kommer inte in genom dörren på Grev Turegatan 16 i Stockholm, utan via www.iva.se. Vår webb är vårt viktigaste ansikte utåt och därför är jag glad att meddela att vi presenterar en helt ny hemsida i slutet av året. Vår nya webb kommer att sätta IVA:s ledamöter i centrum och har som ambition att locka fler besökare till oss.

Digitaliseringen, IVA:s förnyelse och modernisering når även IVA Aktuellt. I din hand håller du nu det sista numret av tidningen i pappersformat. Framöver kommer ni att få ta del av spännande nyheter och artiklar på vår nya webb i stället.

”Att gå från det gamla till det nya är den enda tradition värd att bevara”, var det någon som sa. Jag kan inte annat än att hålla med.