Verksamhetsberättelse 2009

IVA har en unik roll i det svenska samhället med sin nära koppling till både företagande och vetenskap, som annars ofta är skilda åt av attityder och traditioner.

Kan det bli bättre än att arbeta för att gynna företagande, med arbetet baserat på vetenskaplighet? För IVA har det aldrig funnits någon motsättning mellan praktiskt företagande och vetenskap. Vår akademi står för att använda vetenskaplighet, inom främst teknik och ekonomi, som en grund för samhällets utveckling. I mina ögon är det världens modernaste vetenskapliga akademi.


Läs pdf