IVAs verksamhetsberättelse 2021

Bild1.JPG

2021 var, trots alla begränsningar som pandemin innebar, ett spännande och framgångsrikt år för akademien. IVA hade arton pågående projekt, som alla bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och säkra en hållbar utveckling. Våra företrädare har synts flitigt i media: energifrågor, coronastrategier, hållbar utveckling och mineralfrågor är bland de områden som engagerar våra ledamöter. All nyhetsrapportering, event och många andra aktiviteter finns samlade på webben.

Ladda ner

Läs online