Viktigt främja forskning när företagen skär ned - IVAs inspel till forskningspropositionen

Näringslivets investeringar i forskning har minskat under senare år. Denna trend är oroande, anser Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), som i sitt inspel inför regeringens forskningsproposition föreslår ökade medel till företagsrelevant forskning, bättre integration mellan lärosätenas uppdrag, satsningar på samverkan och inte minst en förstärkning av den högre utbildningen.
utsiktsplats-2-almedalen.jpg

Nu presenteras IVAs inspel inför forskningspropositionen 2016. IVA framför som vision i sitt inspel att Sverige ska vara en tung och internationellt attraktiv spelare inom forskning, utveckling, utbildning och innovation. För det anser IVA att det krävs långsiktigt ökade offentliga investeringar i forskning och utbildning, men också reformer för universitet och högskolor, för forskningsinfrastruktur och för industriforskningsinstitut.

–      En nyckelutmaning är att bättre integrera lärosätenas tre uppdrag utbildning, forskning och samverkan, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Vi behöver också stärka den långsiktiga visionen för forskningspolitiken och även signifikant öka resurserna.

IVA anser vidare att man bättre bör ta tillvara på de olika lärosätenas särarter och specifika nyttor exempelvis genom att regeringen ökar möjligheterna att differentiera de olika lärosätenas uppdrag. Detta bör då främst ses som ett sätt att assistera profileringen mellan lärosätena.

–      Samverkan och ett mer effektivt värdeskapande av akademisk forskning i samhället är fortfarande några av de stora frågorna, säger IVAs projektledare för forskningsfrågor Martin Wikström. Den intersektoriella mobiliteten behöver förbättras, liksom kontaktytorna mellan akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.

Bland de andra utmaningar och åtgärder som IVA tar upp i sitt inspel finns bland annat:

  • att industriforskningsinstituten bör få starkare roller i forsknings- och innovationssystemet,
  • att satsningar på forskningsinfrastruktur och den ökande internationaliseringar bör få ökad betydelse, och
  • att forskningspolitiken också behöver bli mer kunskapsbaserad. IVA föreslår att ett institut eller en myndighet får i uppdrag att utföra oberoende analyser och utvärderingar.

För att läsa IVAs inspel till forskningspropositionen 2016, klicka här.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42