Viktigt välja rätt personer till styrelsen

Digitalisering hör till en av de trender som är viktiga att integrera i bolags affärslogik och verksamhet. Samma sak gäller för hållbarhet.
Stjernholm Helena 8.jpg

Globaliseringen påverkar branscher och bolag på olika sätt. Men ingen undgår effekterna.

– Det måste man förhålla sig till. Digitaliseringen slår igenom överallt. Transportsektorn är ett exempel, sa Helena Stjernholm, vid ett frukostmöte på IVA.

Den globala utvecklingen påverkar alla bolag oavsett om de är gamla traditionella eller startade under senare tid.

– En del små nya bolag siktar på den globala marknaden direkt. Sådant fanns inte för några decennier sedan.

För Industrivärden är långsiktigt aktivt ägande, utan alltför stor hänsyn till enstaka kvartalsrapporter, väsentligt.

– Men även om vi är långsiktiga, så måste vi analysera hur omvärldens förändring påverkar våra bolag.

Hon påpekade att det är viktigt att, när väl analyserna finns på bordet, fokusera på det man verkligen kan påverka.

– Det gäller att identifiera möjligheter och lägga kraften där man är konkurrenskraftig och kan vinna.

Ränteläget, med noll eller minusränta, gör det visserligen billigt att låna. Samtidigt blir det svårare att skapa avkastning.

– Jag är tveksam till minusränta. Något sådant fanns inte tidigare i skolböckerna.

Det aktiva långsiktiga ägandet som är Industrivärdens signum innebär att man lägger krut på arbetet i valberedningar och i de delägda bolagens styrelser.

– Vi är minoritetsägare, visserligen den största, i de åtta stora svenska bolag som finns i vår portfölj. Därför är valet av personer till styrelserna mycket viktigt.

Industrivärdens innehav omfattar så skilda verksamheter som AB Volvo, Skanska och ICA. Men branschblandningen, där också bygg, stål, bank och telekom ingår är helt enkelt en nödvändighet om ägandet ska bestå av stora bolag som dessutom är svenska.

Den geografiska begränsningen medför på samma gång att Industrivärdens 20 medarbetare har god överblick över alla viktiga nordiska bolag.

– Vi jämför utvecklingen för våra bolag med hur det går på börsen i stort. Men det viktiga är att vi ökar substansvärdet på bolagen. Vi förvaltar ju andras pengar.

Helena Stjernholm leder själv Industrivärdens investeringsavdelning som, påpekade hon, har goda resurser.

– Men vi tillför också kunskap, erfarenhet och engagemang i de företag där vi är verksamma, sa hon.

/Pär Rönnberg

Kontaktinformation

Monica Krutmeijer
Vd-assistent
Telefon 08-791 29 71