De vann vårens Junior Academy-utmaning om flexibel elanvändning

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och Chalmers tekniska högskola skapade vårens utmaning i vetenskapsprogrammet Junior Academy. Vinnarlaget Power On! tog fram en lösning som ökar kunskapen och förutsättningar för en flexibel elanvändning på Filippinerna.
nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash (2).jpg

Vårens Junior Academy-utmaning Flexible use of electricity är nu avslutad och en vinnande lösning är framtagen. Tack vare olika bakgrunder, färdigheter och en gemensam entusiasm tog Abhi från Indien, Elijah från Nigeria, Angel Nicole och Marianne från Filipinerna samt Shreya från Kanada fram den vinnande lösningen. Utmaningen handlade om hur vi på bästa sätt tar oss an omväxlingen från fossila bränslen till elektrifiering och hur vi hanterar dagens begränsade och oberäkneliga tillgång på el. Lagen fick i uppdrag att hitta innovativa lösningar för att stödja en flexibel och smidig elanvändning för individer, industri och samhälle.

Lagets lösning fokuserar på att öka kunskapen och förutsättningarna för en flexibel elanvändning på Filippinerna. Den består av tre delar; ett lärande spel för att öka kunskapen om konceptet flexibel elanvändning, en adapter som är kopplad till en app där man kan schemalägga elanvändning utifrån eltillgång och pris, samt en app som kan användas för att öka medvetenheten om elhandel. Tanken är att kombinationen ska göra det möjligt för individer och samhälle att få en bättre överblick på sin elanvändning, och på förutsättningarna för en flexibel användning av el.  

Läs mer om vinnarlaget Power On! och deras lösning här!

 

Juryn för Flexible Use of Electricity

Tomas Kåberger, Research Professor, Technology Management and Economics at Chalmers University of Technology and Director of Chalmers Energy Area of Advance
Filip Johnsson, Professor, Department of Space, Earth and Environment, Energy Technology at Chalmers University of Technology.
Ulla Sandborgh, currently Director General of the Ministry of Enterprise and Innovation Swedish Government, deep knowledge in the Energy transition and Energy market.
Jimmy Ehnberg, Researcher, Electric Power Engineering, Electrical engineering and project coordinator at Elteknik in Smart grids.
Massimo Bongiorno, Professor and head of Electrical engineering at Chalmers University of Technology.

Om Junior Academy
Junior Academy är ett internationellt vetenskapsprogram som syftar till att uppmuntra ungas nyfikenhet på naturvetenskap och teknik. Programmet erbjuder unga från 13 till 17 år att på sin fritid prova på att arbeta med innovativa lösningar på verkliga samhällsutmaningar. Inriktningen är STEM-relaterade områden (STEM = science, technology, engineering, mathemathics). STEM betyder vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik. Intresse för dessa ämnen är ofta det som associeras med ingenjörsyrket, där problemlösning är mycket viktigt. Lär mer här!