Vinnova och IVA erbjuder forskare kunskapsutbyte med Silicon Valley

I dagarna mottog drygt 200 forskare som antagits till någon av IVAs tre 100-listor ett erbjudande att delta i inkubatorprogrammet REACH med bas i Nordic Innovation House i Kalifornien. REACH riktar sig till forskare vars forskningsprojekt har fokus på teknik och lösningar som är relevanta för Silicon Valleys ekosystem, och har en potential att kommersialiseras.
reachcooperation.jpg

Programmet är utformat för att främja nordiska forskningsbaserade teknikprojekt med internationella ambitioner och potential. Deltagarna erbjuds fördjupade kunskaper om kommersialisering och betydelsefulla nätverk för att ta sin forskning till faktisk nytta, och möjlighet att validera sina forskningsidéer med stöd av Silicon Valleys ekosystem genom workshops, mentorskap och affärsorienterande möten.

Jenny Nordlöw, projektledare på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), befinner sig sedan i september på Nordic Innovation House i Silicon Valley genom ett stipendium från Vinnova och Wallenbergstiftelsen.

- IVA har genom projektet Research2Business ett unikt nätverk av forskningsprojekt med nyttiggörandepotential. Det är en perfekt match med Nordic Innovation Houses program REACH där forskare ges möjlighet att testa sina idéer i ett av världens främsta innovationssystem. Tillsammans har vi goda förutsättningar att främja internationaliseringen av svenska forskningsprojekt och samtidigt öka kunskapsutbytet mellan Sverige och Silicon Valley, säger Jenny Nordlöw.

Överenskommelsen mellan Vinnova och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) innebär att upp emot fyra forskare från IVAs 100-listor erbjuds att delta i REACH, finansierat av Vinnova (exkl. resekostnader).

- Jag är mycket glad för samarbetet mellan 100-listan och REACH! Via Nordic Innovation House och REACH kan svenska forskare ta del av ekosystemet i Silicon Valley, inte minst kulturen inom entreprenörskap och kommersialisering av forskning. Jag vill redan nu hälsa forskarna varmt välkomna att ta chansen att vässa sin affärsidé och knyta värdefulla kontakter för samarbete, säger Inger Gustafsson för Vinnova i Silicon Valley.

Programmet är uppdelat i två delar:

  • Två veckors online-program: 4 - 15 oktober 2021
  • En vecka online och en vecka i Palo Alto, under mars - april 2022

- Jag är glad och stolt över att vi landat detta samarbete och genom det kan addera ytterligare värde för forskarna på IVAs 100-listor. Jag hoppas att många forskare ser möjligheten till personlig och professionell utveckling och tar steget att ansöka, säger Malin Mohr projektledare Research2Business. 

IVAs 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Läs mer om 100-listan och projektet Research2Business.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50