Volvo sätter mål för återanvändning av plast

I takt med att kraven skärps på industrin att värna klimatet och minska resursanvändningen antar alltfler företag hårda egna mål exempelvis kring inblandning av återvunnet material i nytillverkade produkter. Volvo Cars vill att 25 procent av all plast i deras bilar ska vara återvunnen år 2025.
Volvo_1200.jpg

En genomsnittlig personbil från Volvo Cars innehåller cirka 300 kilo plast. Av detta består idag bara fem procent av återvunnet material. Detta vill företaget ändra på, och har i experimentsyfte nu låtit specialtillverka en Volvo av modellen XC60 där 20 procent av plasten är återvunnen.

Redan runt år 2025 vill företaget emellertid att 25 procent av plasten i en Volvobil ska bestå av återvunnen råvara, såsom kasserade fiskenät, PET-flaskor och liknande resurser.

- Vi måste återanvända mer och sluta använda nyproducerat material. Vi är en del av problemet och behöver vara en del av lösningen, kommenterar Håkan Samuelsson, vd Volvo Cars, i en artikel i Dagens Nyheter.

I dagsläget återvinns endast nio procent av all plast globalt. Hela 79 procent hamnar på soptippar eller i naturen, rapporterar National Geographic.