WeWork utmanar kontorsbeteende

Den amerikanska kontorshotelljätten WeWork lanseras nu i Sverige. Företaget ska erbjuda 1000 platser i sitt nya kontorshotell som ska öppna i Stockholm våren 2019. IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi följer noga framväxten av nya sätt att nyttja kontorsytor effektivt.
WeWork_1200px.jpg

Det har blivit alltmer populärt att nyttja kontors-, service- och andra ytor på nya, banbrytande sätt. Vare sig det gäller att få mer intensiv användning av enskilda kontorsytor sinsemellan olika företag, eller att dela på samma yta för olika syften - som kontor, hotell eller annat - är frågan mycket intressant att lyfta för att nå ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle.

Inom IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi arbetar arbetsgruppen för Lokaler intensivt med detta, och ställde vid den senaste projektworkshopen bland annat frågan "vad som behöver ett eget rum?" till sina deltagare. Till exempel - behöver kläder alltid det? Mat? Kontorsarbete? Försäljning? Hotellboende?

Exempelvis Vasakronan är med i arbetsgruppen för Lokaler, och arbetar aktivt med frågan om att optimera ytanvändningen i olika lokaler för att minska energi-, hyres- och andra kostnader. Bland annat sker det inom ramen för "Smarta arbetsplatser", där Vasakronan undersöker behov och analyserar möjliga förändringar av lokalanvändningen hos kunderna.

Många svenska och utländska aktörer som har vuxit fram under de senaste åren erbjuder kontorshotellösningar för att kunderna ska kunna hyra kontorsytor bara under vissa dagar, vissa delar av året, inom ramen för vissa projekt eller liknande. Nu kommer även den amerikanska kontorshotelljätten WeWork till Sverige, och sätter upp ett hotell om 1 000 kontorsplatser i centrala Stockholm.

Sedan starten 2010 har WeWork tagit in motsvarande 75 miljarder kronor i riskkapital. Bolagsvärdet har samtidigt kommit att uppgå till runt 175 miljarder kronor. Våren 2019 ska kontorshotellet stå öppet.