Workshop med affärsfokus

Den senaste workshopen inom IVAs projekt fokuserade på nya affärsmodeller inom de fem delprojektområdena livsmedel, lokaler, mobilitet, plast och textil. Dessutom inspirationsföreläsningar av Jyri Arponen, Sitra, Jens Dolk, K-Märkt och Anna Denell, Vasakronan.


- Istället för att ange 24 månaders hållbarhet för salt borde det ju stå på paketen att "denna produkt har hållit i miljontals år, så den borde nog hålla några miljoner år till"!

Jens Dolk, prisbelönt kock och grundare av Restaurang K-Märkt i Stockholm, var en av inspirationstalarna vid IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomis workshop om affärsmodeller den 22 november. Exemplet med salt var bara ett av flera spännande ämnen som Dolk tog upp under sitt föredrag om hållbarhet. Han berättade också om själva grundidén för restaurang K-Märkt, som bygger på att man aldrig har några bestämda menyer - allt beror på vilka råvaror som finns över hos leverantörerna och som kan användas för att laga bra lunchmat på fina, kvarlämnade livsmedel som annars skulle ha slängts.

Vid samma tillfälle tog också Jyri Arponen från internationellt kända finska Sitra upp sin handlingsplan för cirkulär ekonomi i Finland, och berättade hur fler länder och företag kan följa samma exempel. Anna Denell, hållbarhetschef vid Vasakronan, tog också upp det nya sättet att hyra ut och dela lokaler istället för att äga stora ytor som aldrig används.

Efter inledande inspirationsföreläsningar tog ett antal ämnesindelade workshopar vid, uppdelade på livsmedel, lokaler, mobilitet, plast och textil.

Inom lokalworkshopen undersökte man hur man skulle få till en marknad för delning av lokaler och vilka incitament som finns och skulle behövas för att få fler aktörer att vilja dela lokal. De prövade också hur man kan överföra affärsmodeller från andra sektorer för att identifiera var affärsmöjligheterna för lokaldelning finns.

Livsmedelsgruppen sammanställde å sin sida, med inspiration från den brittiska matvsinnsplattformen WRAP, en lista på incitament för att få företag i livsmedelskedjan att vilja mäta och rapportera in matsvinnsdata till en nationell databas. Workshopdeltagarnas jobbade också fram ett antal konkreta förslag på nya affärsmöjligheter kopplade till att minska eller nyttja matsvinn.

Inom plastgruppen identifierades vilka affärsmöjligheter som har störst potential för resurseffektivitet och genomförbarhet, vilket innefattade förbättrade insamlingssystem och återvinningskapacitet, produktdeklarationssystem, ökad förutsägbarhet hos återvunna plasters egenskaper, kemisk återvinning och ökat producentansvar.