Workshop om elens roll i framtiden

Drygt 80 personer klistrade post-it-lappar, drack energidrycker och diskuterade framtidsscenarier för Sveriges energiförsörjning.

Den 8 november ordnade IVA och Energimyndigheten workshopen Elens roll i framtidens hållbara samhälle. Det var en fortsättning på de inspel som IVA och Energimyndigheten tidigare gjort om det framtida energisystemet: syntesrapporten från Vägval el och analysen Fyra framtider.

Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten, och Björn O. Nilsson, vd IVA, inledde. Dessutom medverkade Jan Nordling,  huvudprojektledare för Vägval el, Karin Byman, energiexpert  IVA, och Åsa Tynell, projektledare Energimyndigheten.

De medverkade fick besöka fyra olika stationer med framtidsscenarierna Forte, Legato, Espressivo och Vivace. Där presenterade ”framtidsguider” hur denna framtid skulle kunna se ut. För att bättra på illusionen spelade musikanter specialskriven musik och guiderna serverade olika typer av juicer. Sedan diskuterade grupperna hur el kommer att användas i respektive framtid.

I den avslutande paneldebatten deltog Ingemar Nilsson (S), Magnus Ek (CUF), Sofia Fölster (MUF), Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät, Marie Fossum, Ericsson, Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier, Anna Holmberg, SKGS och Daniel Persson, Scania. 

{Facts box}

 

Läs mer om Fyra framtider.    

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72