Workshop med fokus på lärarna

Lärarförsörjningen är en av den svenska skolans största utmaningar. Denna fråga diskuterades ur olika perspektiv när Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, samlade in aktörer till en workshop den 4 oktober 2019 i samband med Unescos Internationella Lärardag. Workshopen "Med fokus på lärarna", var ett led i IVAs skolsatsning och inleddes med ett anförande av utbildningsminister Anna Ekström.
Workshop lärare.jpg

IVA ville diskutera lärarnas situation och etablera ett nätverk med stor erfarenhet från skolan. Nätverket kommer vidare att spela en viktig roll i IVAs fortsatta skolsatsning.

Totalt deltog omkring 90 personer i workshopen: lärare, skolledare, representanter från skolhuvudmän på lokal och central nivå, riksdagspolitiker, forskare och sakkunniga från regeringskansliet, skolmyndigheter och intresseorganisationer. En grupp som vi var mycket angelägna att få med i workshopen var förstås lärare. Därför är vi mycket glada över att så många lärare hade möjlighet att medverka.

Skolan är samhällets viktigaste bildningsinstitution 

Vi vill stärka den svenska skolan och främja positiva attityder till kunskap och bildningDärför kommer IVA att i en långsiktig satsning bidra till att stärka den svenska skolan. Viktigt i detta arbete är att ta tillvara kunskaper och erfarenheter från etablerade organisationer och aktörer. 

Läs gärna dokumentationen från workshopen, vilken syftar till att sammanfatta diskussionerna som fördes.

Dokumentationen från IVAs workshop; Fokus på lärarna 

IVA och skolan

IVA vill bidra till att stärka det svenska skolväsendet, från grundskola till gymnasieskola. Såväl systemfrågor som specifika ämnesrelaterade frågor står i fokus. I vårt inledande arbete fokuserar vi på lärarsituationen, där vi bland annat vill stärka läraryrkets professionella villkor. 

IVAs temaområde - Kunskap i världsklass

Inom temaområdet Kunskap i världsklass arbetar IVA med frågor som förutsättningarna för skolan, attityderna till kunskap och lärande samt villkoren för forskning, högre utbildning och livslångt lärande. Läs mer här! 

IVA är en oberoende mötesplats för olika perspektiv. Vi kan därför bidra med kunskap, nya idéer och till en balanserad diskussion.