Ytterligare resurseffektivitetsutredning - nu om delningsekonomi

Regeringsutredningarna inom cirkulär ekonomi och resurseffektivitet duggar tätt. Nu kommer KTH-forskaren Karin Bradley att utreda delningsekonomins grunder och effekter.
Karin_Bradley_1200px.jpg

Utöver den nya Alteråutredningen om styrmedel som främjar reparationer och begagnathandel har regeringen också aviserat en ny utredning om delningsekonomi. Utredare för denna blir KTH-forskaren Karin Bradley, som får i uppdrag att:

  • Kartlägga olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort materiella eller finansiella tillgångar eller erbjuder tjänster etc.
  • Analysera olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner.
  • Resonera om huruvida befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns behov av författningsändringar, nationellt eller inom EU, framför allt gällande förmögenhetsrätten, de konsumentsrättsliga delarna av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning.
  • Bedöma behovet av andra åtgärder för att främja en positiv utveckling, till exempel genom information eller samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2017.

Karin Bradley har annars tidigare tillsammans med dokumentärfilmaren Lotta Ekelund gjort dokumentärfilmen "Dela är det nya äga", och forskar kring hur lagar och regler idag är utformade efter att människor bara är antingen konsumenter, producenter eller handlare som säljer något. Genom den nya delningsekonomin blir dessa gränser inte längre lika tydliga, bland annat i skattesammanhang.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42