Utmärkelser och stipendier

IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi genom medaljer, stipendier och priser. Finanseringen av stipendier och priser bygger i de flesta fall på donationer.