Medaljer

IVAs Stora guldmedalj delas ut till den som gjort en synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält.
medaljbild 2.jpg

 År 2016 gick utmärkelsen till Professor Dan Brändström för hans utomordentliga insatser och djupa engagemang för svensk och europeisk forskning och högre utbildning. Han är en sann humanist och samhällsvetare med gediget intresse och engagemang för naturvetenskap, teknik och medicin. Som skicklig och erfaren ämbetsman, drivande och visionär utredare och orädd och frejdig debattör har han bidragit till genomgripande förändringar av forskningens finansiering och organisering.

År 2015 gick utmärkelsen till teknologie hedersdoktor Leif Östling för hans "utomordentliga insats som företagsledare, vd för Scania, som under hans ledarskap utvecklats till ett världsledande företag inom området tunga lastbilar."

År 2014 tilldelades tilldelades ekonomie, teknologie, medicine hedersdoktor Sten Gustafsson IVAs stora guldmedalj för hans ytterst framstående gärning som företagsledare och styrelseordförande i ledande svenska industrikoncerner och bolag och för hans betydelsefulla insatser och djupa engagemang inom svensk forskning och högre utbildning.

År 2013 gick IVAs Stora guldmedalj till civilingenjör Sune Carlsson för att han under en lång följd av år gjort betydelsefulla insatser inom kärnan av svensk verkstadsindustri och i handling visat ett djupt engagemang i teknisk akademisk utbildning och forskning.

Varje år kan även  tre guldmedaljer delas ut för betydelsfulla insatser inom områden som uppfinningar, forskning, kunskapsförmedling, teknik och administration.

År 2016 tilldelades Professor Lars-Gunnar Mattsson för sin centrala roll i att utveckla industriell internationell marknadsföring som akademiskt ämnesområde. Han har bland annat genom sitt långa engagemang i Marknadstekniskt Centrum bidragit till att föra ut kunskapen till praktisk användning i industrin. Professor Magnus Berggren för hans innovativa och nyskapande forskning inom organisk elektronik. Han ligger i spetsen för utvecklingen inom området ”elektroniska papper” och skapat förutsättningar för att få elektronik, till exempel sensorer och displayer, att kunna tryckas på papper och kartong. På senare år har han i sin forskning rört sig mot biologiska tillämpningar. Civilekonom, ekon. dr. hc, Marie Ehrling för hennes stora insatser som ledare och genom betydelsefullt styrelsearbete i svenskt näringsliv. Hon har med stor integritet främjat förändringar, som starkt präglar ett modernt ledarskap.

År 2015 tilldelades professor Mikael Eriksson IVAs guldmedalj för sina insatser för att utveckla synkrotronringar i forskningsanläggningarna MAX I, II, III och MAX IV (2016). Guldmedaljen tilldelades också arkitekten och professorn Gert Wingårdh för sin långa gärning som arkitekt och skapare av ett stort antal uppskattade och prisbelönta byggnadsverk i Sverige och utomlands. Och professor Mary Walshok fick medaljen för sina banbrytande insatser för att främja forskningsbaserat, innovationsdrivet företagande, bland annat som grundare av det globala företagarnätverket CONNECT.

År 2014 tilldelades direktör Jane Walerud IVAs guldmedalj för sina insatser som serieentreprenör inom IT-området. Professor Sture Forsén tilldelades IVAs guldmedalj för sin banbrytande forskning inom fysikalisk kemi och hans initiativ för gränsöverskridande forskning. Och adjungerad professor Claes Tingvall tilldelades IVAs guldmedalj för sitt grundläggande och banbrytande arbete inom trafiksäkerhetens område, bland annat genom att etablera den kända nollvisionen.

År 2013 tilldelades professor Bodil Jönsson en guldmedalj för en livslång  gärning som pedagog inom det naturvetenskapliga området och för en pionjärinsats inom svensk rehabliteringsteknik. Professor Jonas Frisén fick också medaljen för banbrytande forskning inom stamcelsteknologi. Och civilingenjör och civilekonom Niklas Zennström tilldelades guldmedaljen för sin sitt framgångsrika entreprenörskap, framsående ledarskap, sin kreativa innovationsförmåga och höga tekniska kompetens.

Akademisammankomsten fattar beslut om tilldelning av medaljer efter att förslagen beretts av medaljkommittén vars medlemmar utses av presidiet.

Läs mer om medaljerna i IVAs medaljbok samt i listan på medaljörer efter 2002.