Studentrådet

iva-studentrad-2016-2.jpg

Genom att driva projekt lyfter Studentrådet frågor som hur bilden av ingenjören ser ut och vikten av bra förebilder för att inspirera till ingenjörsyrket. Studentrådet bygger nu vidare på insikterna från projektet Bildade ingenjörer, och har som målsättning är att fler unga ska få en ingenjör som förebild.

Utbildning och forskning är prioriterade områden för IVA. För att IVA ska få ett aktuellt studentperspektiv och en god helhetsbild av den högre utbildningen i Sverige finns IVAs Studentråd. Vi lyfter viktiga frågor till debatt inom och utanför IVA och verkar för ett kunskapsutbyte mellan generationer. Studentrådet består av engagerade studenter från Sveriges universitet och högskolor med civilingenjörsutbildningar, Sveriges lantbruksuniversitet och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Vår verksamhet är till stor del projektorienterad och bedrivs på nationell och regional nivå. Några ämnen som vi behandlar är samverkan mellan näringsliv och studenter, teknikintresse bland ungdomar, gymnasisters val av högre utbildning och entreprenörskap.

IVAs Studentråd 2016

Lovisa Bergström
Linköpings Tekniska Högskola

Anna Holmberg
Handelshögskolan Göteborg

Michel Wester
Chalmers

Erik Schuss
Handelshögskolan Stockholm

Johan Linåker
Lunds Tekniska Högskola

Albin Hübsch
Umeå Universitet

Axelina Flote
Luleå Tekniska Universitet

Diana Diez
Kungliga Tekniska Högskolan

Cecilia Molinder
Kungliga Tekniska Högskolan

Gisela Jönsson
Kungliga Tekniska Högskolan


Kontakta Studentrådet