Kommande event

Nyheter

Torsdag 2 juli 2015

Resurseffektiva företag visade goda exempel på schnippeldisco

Hållbarhet - Resurseffektiva affärsmodeller

Onsdag 1 juli 2015

Peter Nygårds och Cecilia Schelin Seidegård

Fler ledamöter i lärosätenas styrelser kommer från näringslivet

Forskning - Utsiktsplats forskning - Ledarskap

Onsdag 1 juli 2015

Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv

Framtidens arbetsmarknad kräver mer än teknisk kompetens

Utbildning - Tekniksprånget

Onsdag 1 juli 2015

Richard Nordin (C), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Maria Weimer (FP)

Politiska beslut påverkar framtidens elanvändning

Energi - Vägval el

Tisdag 30 juni 2015

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna

Sveriges skogar mogna för mer innovation

Innovation

IVA bygger broar mellan akademi, näringsliv och politik.

Läs mer om IVA