Kommande event

Nyheter

Torsdag 16 juli 2015

Studie om energilager spår utvecklingen till 2030

Energi - Innovation - Hållbarhet - Vägval el

Fredag 3 juli 2015

Många faktorer påverkar framtidens elanvändning

Energi - Vägval el

Fredag 3 juli 2015

Framtidsminister Kristina Persson

Sveriges attraktionskraft är god men behöver bli bättre

Innovation - Hållbarhet - Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Torsdag 2 juli 2015

Resurseffektiva företag visade goda exempel på schnippeldisco

Hållbarhet - Resurseffektiva affärsmodeller

Onsdag 1 juli 2015

Peter Nygårds och Cecilia Schelin Seidegård

Fler ledamöter i lärosätenas styrelser kommer från näringslivet

Forskning - Utsiktsplats forskning - Ledarskap

IVA bygger broar mellan akademi, näringsliv och politik.

Läs mer om IVA