Go to main content Go to main menu

IVA’s 100 List: current research with potential to create value

IVA's annual 100 List highlights current research with the potential to create value through commercialization, business and method development or societal impact. Find carefully selected research projects from Sweden's higher education institutions, where all participants are interested in increased contacts with the business community.

Filter

Year

Categories

Lärosäten

Search results updated results with filter x x

Digital tvilling för hållbar och tillgänglig produktion - IVAs 100-lista 2020

Digital tvilling för beslutstöd och resursoptimering i tjänstebaserade affärsmodeller.

Business models
Circular economy

Effektivt, resilient och hållbart beslutsfattande - IVAs 100-lista 2020

Vi utvecklar och tillämpar metoder för ett effektivt, resilient och hållbart beslutsfattande i privat och offentlig sektor.

Society & welfare

BioImpakt – IVAs 100-lista 2020

Utveckling av förbättrad och automatiserad biologisk riskanalys för att säkerställa ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Smart industry

Mistra REES - IVAs 100-lista 2020

REES – Resource Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking!

Business models
Circular economy

Pincram och MAPER - IVAs 100-lista 2020

Bättre diagnostik av hjärnsjukdom genom bildanalys och maskininlärning.

Smart products & services

FlexDyer - IVAs 100-lista 2020

En resurseffektiv färgningsprocess anpassad till dagens textilindustri.

Resource & energy efficiency

BIOACTIVE - IVAs 100-lista 2020

Valorisation of agrifood side streams into bioactive molecules.

Resource & energy efficiency

Cybersäkert beteende för näringslivets digitala progress - IVAs 100-lista 2023

Vår forskning utgår från användarnas behov och bidrar med enkla, men pedagogiska, sätt att öva på cybersäkert beteende. Detta har resulterat i övningar som drar nytta av spelmekaniker för lärande.

Business models
Smart industry

Preparing for an energy crisis using machine learning - IVAs 100-lista 2023

The results of this study will lead to prediction models, simulations of vulnerabilities in the energy infrastructure, and improved communication to citizens, making Sweden more prepared in times of an energy crisis.

Society & welfare
Deep tech

Giving Birth - IVAs 100-lista 2020

En ny applikation där snabba beslut kan fattas på ett adekvat och objektivt sätt inom förlossningsvården.

Society & welfare

About IVA’s 100 List

IVA’s annual 100 List pulls together a wide range of research projects from Swedish higher education institutions on topical themes. The selection process picks out the projects that are deemed to offer the greatest potential to create value through commercialisation, business and method development or societal impact. All the participating researchers are interested in closer contact with the business community for the application and continued development of their projects.

All about IVA’s 100 List – Q&A

By building bridges between the communities of research and business, we give research with the potential to change the world a greater opportunity to be put to good use.