Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Erfaren projektledare till Enheten för teknik, ekonomi och entreprenörskap

Vill du leda arbetet med några av Sveriges mest ambitiösa och synliga initiativ inom entreprenörskap, teknik och ekonomi? Är du en kunnig, trygg och samarbetsorienterad ledare? Har du förmågan att leda komplexa projekt? Då kan detta vara en tjänst för dig.

Fotograf: Unsplash

Vad vi erbjuder

För dig som drivs av teknik, innovation och entreprenörskap, och värdesätter hållbar utveckling och svensk konkurrenskraft erbjuder vi en omväxlande tjänst med stor bredd där du får vara med och bidra till svenska framgångar och innovationskraft i ett globalt perspektiv. IVAs mission är att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper, och näringslivets utveckling till nytta för samhället.

På IVA arbetar vi i skärningspunkten mellan politik, näringsliv och vetenskap. Våra mål innefattar bl a att bidra till en god infrastruktur för kompetens- och kunskapsförsörjning, världsledande forskning och internationellt konkurrenskraftiga utbildningar, att verka för en stärkt förmåga till omställning vid allt snabbare teknik- och marknadsskiften, och att främja tekniska landvinningar, affärsmodeller och lagstiftning samt etiska aspekter för utveckling mot ett hållbart samhälle.

Vi erbjuder dig en möjlighet att utveckla dig själv och andra i ett internationellt sammanhang. På IVA tar du del av den senaste utvecklingen samtidigt som du breddar din kompetens och ditt nätverk. Kärnvärdena kvalitet, integritet och mod är grunden för organisationskulturen. Den präglas av många spännande kontakter och samarbeten, ett inkluderande ledarskap, förtroende och ett brett samspel kollegor emellan. 

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter

Enheten för teknik, ekonomi och entreprenörskap består idag av cirka tjugo engagerade medarbetare. Vi söker dig som vill ta ledaransvar för en del av de nuvarande och framtida projekten inom enheten. Rollen kommer att ha en huvudinriktning mot entreprenörskap men andra projektteman inom enhetens uppdrag blir också aktuella.

I rollen ingår att formera, leda och avsluta projekt. Arbetet innefattar frågor om finansiering, organisering, bemanning, planering, uppföljning och kommunikation i projekten. Arbetet innebär tät kontakt med projektens olika intressenter och med angränsande projekt.

Du bidrar med ett tryggt ledarskap och bygger en stark gemenskap i dina verksamheter. Du sätter mål, ger stöd i prioritering av dina medarbetares uppgifter och är en nyckelperson i intressentdialogen med bl a styrgrupp, finansiärer, externa samarbetspartners, chefer på IVAs kansli, ledamöter i IVAs akademi och Studentråd samt medlemsföretag i IVAs Näringslivsråd. Rollen innebär ansvar för projektbudget, projektresultat, och att arbetet sker enligt IVAs värdegrund och uppförandekod. Ansvaret är vidare att verka för ett IVA och ett gott samarbete med angränsande projekt och enheter.

Rollen rapporter till chefen för Enheten för teknik, ekonomi och samhälle, tillika vice vd och akademisekreterare på IVA.

Kvalifikationer

Krav

  • Akademisk utbildning på lägst magisternivå inom ett för tjänsten relevant område.
  • Flerårig erfarenhet av arbete som senior projektledare med formellt budget- och resultat- i en kunskapsintensiv organisation.
  • Det innebär att du är en van verksamhetsföreträdare och ledare.
  • Erfarenhet av att utöva ett tydligt och inkluderande ledarskap.
  • God kunskap om aktuella frågor och utmaningar inom innovations- och entreprenörskapsområdena.
  • Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.

Meriterande

  • Erfarenhet av arbete med olika aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor i frågor om det svenska innovationssystemet.
  • Erfarenhet av policynära arbete.
  • Ett etablerat nätverk inom områden som är relevanta för tjänsten.
  • Entreprenöriella erfarenheter.

Personliga egenskaper

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. I rollen som senior projektledare är personlig mognad och gott omdöme framgångsfaktorer. Vi söker dig som har förmåga att prioritera och fatta väl avvägda beslut. Du är van vid att arbeta i en generalistroll snarare än nischat mot en enskild sektor eller inriktning. Du har systemperspektiv och är trygg med att initiera och driva mot IVAs mål och vision.

Som person är du lyhörd och prestigelös, med god självkännedom och ett reflekterande förhållningssätt. Du har en god känsla för service i mötet med såväl interna medarbetare som externa intressenter och representantskap i utskott och kommittéer. Du tillämpar ett ledarskap som bygger på ett förtroende för dina projektmedarbetare, att du involverar dem och skapar engagemang som bidrar till en förmåga att nå projektmål, en god arbetsmiljö och ett gott samarbete.

Genom tillgänglighet och tydlighet bidrar du till ett öppet och förtroendefullt arbetsklimat. Där olika intressen ställs mot varandra söker du en framkomlig väg. Du ser möjligheter och tar tillvara styrkor och utvecklingsområden, både för att öka förmågan att lösa olika uppgifter och för att skapa trivsel och delaktighet.

Placering 

Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Vårt kontor på Grev Turegatan 16 i centrala Stockholm är vår huvudarbetsplats.

Anställningsform och tillträde

Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi önskar att du börjar så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).

Kontakt 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef tillika vice vd och akademisekreterare Fredrik Hörstedt via telefon 070-5210037 eller via mejl.
 
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp. 

Facklig kontaktperson

Facklig kontaktperson är Hampus Lindh, 0705 - 66 26 96, hampus.lindh@iva.se

Ansökan 

Välkommen med din ansökan som innehåller ett CV och personligt brev senast 5 augusti 2023 till rekrytering@iva.se. 

Karriär på IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående arena för att påverka samhällsutvecklingen inom områden som digitalisering, entreprenörskap, forskning och innovation, resurser och energi, samhällsbyggnad, kompetensförsörjning och ungas intresse för teknik. 

Allt om IVA som arbetsgivare
Händer som håller en mobiltelefon och klickar på dator

Åsa Helmbold

Åsa Helmbold

HR

Verksamhetsstöd

Telefon: 08 -791 29 30