Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Internationella relationer

IVA är en nationell akademi med ett globalt perspektiv. IVA har en stor andel internationella ledamöter, och arbetar tillsammans med andra nationella akademier för att främja den stora betydelsen av samarbete över nationsgränser. Global utblick och långsiktiga internationella relationer är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft, och skapar möjligheter att tillsammans lösa våra globala utmaningar.

citat tecken

IVA vill vara en arena för vetenskapsdiplomati och samverkan, och bidra med svensk expertis i internationella sammanhang.

Tuula Teeri, vd IVA

Benchmarking, trend- och omvärldsspaning är centralt för IVA som organsiation och har varit det under många år. Redan på 1940-talet fungerade IVA som katalysator för internationellt nätverkande och omvärldsbevakning genom att etablera ett nätverk av internationellt utstationerade experter med uppgift att bevaka lokal teknikutveckling och rapportera tillbaka till Sverige.

Sedan 1984 genomförs regelbundet internationella studieresor med fokus på forskning, näringsliv och offentlig politik, Royal Technology Missions (RTM). Resorna initerades av IVAs högste beskyddare HM Konungen som själv ofta deltar.

Internationellt utbyte och studieresor genomförs också inom IVAs olika projekt. och är en central del av IVAs ledarskapsprogram (IFG) som ger yngre ledare inom forskning, utveckling och innovation möjlighet att utvecklas, och stimulerar idéer som är strategiskt viktiga för svensk industris framtid.

Internationella partnerskap

IVA representerar Sverige i följande internationella nätverk av akademier för teknik, vetenskap och teknologi:

CAETS

Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS) är en oberoende, opolitisk, internationell allians av oberoende, icke-statliga akademier för ingenjörsvetenskap och teknikvetenskap från 30 länder. CAETS erbjuder ett forum för behandling av teknikrelaterade frågor av global betydelse. IVA fungerar som tjänsteman i den verkställande kommittén och är också medlem av styrelsen.

CAETS webbsida

Euro-CASE

European Council of Applied Sciences, Technologies and Engineering (Euro-CASE) är en oberoende ideell organisation för akademier för tillämpad vetenskap och teknik från 23 europeiska länder. Genom Euro-CASE ger akademierna tillsammans oberoende vetenskaplig rådgivning till politiska beslutsfattare. IVA har en funktion i den verkställande kommittén och är även styrelseledamot.

Euro-CASE webbplats

IVA stödjer dessa internationella organisationer genom ett långsiktigt och djupgående samarbete:

IVA har ca 250 internationella ledamöter.

Sök och hitta alla IVAs ledamöter

Kontakt

Elin Elliot

Chef Externa relationer

Externa relationer

Telefon: 0761 - 12 03 22

Porträttbild Elin