Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Akademiens avdelningar

IVAs ca 1000 svenska ledamöter är indelade i tolv avdelningar. Avdelningarna bevakar och arbetar med frågor inom sitt område, bland annat genom att arrangera seminarier och andra aktiviteter kopplade till aktuella händelser i omvärlden. Avdelningarna deltar i arbetet med IVAs program, projekt och remissvar inom sina specialistområden, och föreslår inval av nya ledamöter. Avdelningssekreterare är alltid en medarbetare på IVAs kansli.

Maskinteknik (I)

Maskinteknik, vetenskaper som generar effektiv teknisk framtagning av tekniska produkter och system. Frågor om integration av produktutveckling och tillverkning.

Ordförande Per Grunewald
Vice ordf. Catharina Modahl Nilsson
Vice ordf. Victoria van Camp 

Avdelningssekreterare Ingrid Jansson 

Elektroteknik (II)

De elektrotekniska, elektroniska och programvarutekniska vetenskaperna samt frågor som rör system, anläggningar, apparater, komponenter och material.

Ordförande Erik Dahlquist
Vice ordf. Sonja Berlijn
Vice ordf. Ulla Sandborgh 

Avdelningssekreterare Karin Byman

Samhällsbyggnad (III)

Tekniska frågor gällande byggnader, anläggningar och transporter. Övergripande frågor om gestaltning, planering, processer, projektstyrning samt energi, miljö- och vattenresursfrågor.

Ordförande Monica von Schmalensee  
Vice ordf.  Kristina Mjörnell 
Vice ordf. Holger Wallbaum

Avdelningssekreterare Staffan Eriksson 

Kemiteknik (IV)

Kemi och kemiteknik.  Analysera  och ta initiativ i frågor där kemibaserad kunskap bidrar till en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Ordförande Henrik Thunman
Vice ordf. Staffan Folestad
Vice ordf. Ulrica Edlund

Avdelningssekreterare Staffan Eriksson 

Bergs- och materialteknik (V)

Bergs- och mineral- och material teknik i alla stadier från uppletning av malmer och mineral, forskning kring nya material till framställning av färdiga material som metaller, keramer och polymerer.

Ordförande Susanne Norgren
Vice ordf. Leif Asp
Vice ordf. Kerstin Konradsson 

Avdelningssekreterare Per Andersson 

Företagande och ledarskap (VI)

Företagsekonomi, industriell ekonomi och organisation, teknikhistoria och ekonomisk historia. Frågor kring företagande och ledarskap som kan bidra till utvecklingen av mer effektiva, konkurrenskraftiga och innovativa verksamheter inom näringsliv och förvaltning.

Ordförande Marcus Lindahl 
Vice ordf. Ulla Eriksson-Zetterquist
Vice ordf. Signhild Arnegård-Hansen

Avdelningssekreterare Malin Mohr 

Teknikens grunder och gränsområden (VII)

De tekniska grundvetenskaperna, teknikens industriella tillämpningar samt teknikens gränsvetenskaper.

Ordförande Erik Lindahl
Vice ordf. Johan Åkerman
Vice ordf. Anne Lidgard

Avdelningssekreterare Per Hjertén 

Skogsnäringens teknik (VIII)

Skogsbruksteknik, processteknik samt system för hantering av råvaror och produkter inom skogsnäringen. Frågor som är väsentliga för skogsbruk och skogsindustrier i bred bemärkelse.

Ordförande Carina Håkansson
Vice ordf. Johan Lindman
Vice ordf. Erik Serrano

Avdelningssekreterare Pia Linghede

Ekonomi (IX)

De ekonomiska vetenskaperna med fokus på nationalekonomi och dess koppling till företagsekonomi samt samspelet mellan ekonomi och teknik. Frågor av vikt för Sveriges ekonomi och dess funktionssätt.

Ordförande Fredrik Sjöholm
Vice ordf. Ingrid Bonde
Vice ordf. Lars Hultkrantz 

Avdelningssekreterare Hampus Lindh

Bioteknik (X)

Bioteknik, livsmedelsteknik, medicinsk teknik, miljöteknik och processteknik samt dess tillämpningar framförallt inom grundläggande forskning, läkemedelsindustri/sjukvård samt jordbruk/livsmedelsindustri. Frågor som kan stimulera utvecklingen inom bioteknik.

Ordförande Eugen Steiner
Vice ordf. Elisabeth Lindner
Vice ordf. Rikard Landberg

Avdelningssekreterare Kristian Nilsson 

Utbildning och forskning (XI)

Utbildningssystemets innehåll och organisation, ledning av forskning och utveckling inom universitet, högskolor, institut och näringsliv.  Förvaltning av offentliga system och tjänsteföretag, FoU-verksamhetens stödsystem, forskning om forskning och utvecklingsverksamhet samt teknik- och näringslivshistoria.

Ordförande Pia Sandvik 
Vice ordf. Lars Börjesson
Vice ordf. Elisabet Nihlfors 

Avdelningssekreterare Caroline Ingvarsson

Informationsteknik (XII)

Datavetenskap, informationsteknik och telekommunikation samt dessas tillämpningar och betydelse för samhällsutvecklingen.

Ordförande Anette Novak  
Vice ordf. Fredrik Heintz
Vice ordf. Åsa Zetterberg 

Avdelningssekreterare Linda Olsson 

Se alla IVAs ca 1300 ledamöter, och deras avdelningstillhörighet.

Sök i vår matrikel

Kontakt

Fredrik Hörstedt

Vice vd

Telefon: 0705 - 21 00 37