Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Näringslivsråd

IVA är en öppen och gränsöverskridande mötesplats. En oberoende akademi som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik. IVAs Näringslivsråd säkrar akademiens förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA. De ca 250 medlemsföretagen bidrar starkt till akademiens utveckling, och har stora möjligheter att påverka i frågor som rör bland annat närings-, utbildnings och forskningspolitik.

Den starka förankringen i näringslivet är en förutsättning för akademiens verksamhet, och för medarbetarna i de företag och organisationer som är medlemmar i Näringslivsrådet finns många möjligheter att delta i arbetet. Under ett år arrangeras över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i Sverige och internationellt. 

citat tecken

Jag ser fram emot att fortsätta stärka banden mellan näringslivet och akademin i viktiga samhällsfrågor. 

Håkan Buskhe, ordförande IVAs Näringslivsråd

Stadgar IVAs Näringslivsråd

Alla medlemsföretag

IVAs Näringslivsråd utgörs av cirka 250 företag och organisationer från industri- och tjänstesektorn. Både privata och offentliga verksamheter är engagerade. Här kan du se alla som är medlemmar idag!

Nyfiken på medlemskapet?

Som medlem i Näringslivsrådet ingår du i kärnan av IVAs nätverk som förutom ca 250 företagsrepresentanter på ledningsnivå består av nära 1300 svenska och internationella ledamöter av IVA.

Näringslivsrådets nätverk

Näringslivsrådets fyra nätverk är aktiva mötesplatser där personer i ledande positioner får möjlighet att dela erfarenheter, kunskap och idéer inom gemensamma intresseområden.

Industriforskargruppen, IFG

Yngre ledare inom forskning, utveckling och innovation ges möjlighet att utveckla kunskap och ledarskap, och stimulera idéer av strategisk vikt för svensk industris framtid. Deltagande erbjuds i första hand till medarbetare hos medlemmar i Näringslivsrådet.

Styrelse IVAs Näringslivsråd

Håkan Buskhe

Ordförande IVAs Näringslivsråd

Ödgärd Andersson

IVA Väst, Zenseact

Roger Berg

IVA Syd, Saab Kockums

Ulrika Dellby

Entreprenör och styrelsearbetare

Klas Forsström

Munters Group AB

Niklas Jonsson

Norrlandsfonden, IVA Nord

Jenny Larsson

Schneider Electric

Vice ordförande IVAs Näringslivsråd

Gunilla von Platen

Co-Partner Transcom, entreprenör

Carina Åkerström

Styrelsearbetare

Kontakt

Anna Carlsson

Projektledare

Externa relationer

Telefon: 0720 - 70 15 55