Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Styrning och ledning

IVAs verksamhet och uppdrag regleras i akademiens stadgar. IVA styrs av ett presidium som fungerar som akademiens styrelse. IVAs högsta beslutande organ är Akademisammankomsten. IVAs kansli och kansliets ledningsgrupp arbetar med akademiens operativa verksamhet och driver utvecklings- och förändringsarbete.

IVAs preses i talarstolen under den årliga högtidssammankomsten i Stadshuset
citat tecken

IVA, stiftad år 1919, utgör ett samfund av invalda ledamöter verksamma inom de tekniska och ekonomiska vetenskaperna, eller inom områden där dessa tillämpas. Akademien har till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling.

§1 IVAs stadgar

Akademisammankomsten

Akademisammankomsten är IVAs högsta beslutande organ, där alla IVAs ledamöter har rösträtt. Här beslutas exempelvis om inval av svenska ledamöter efter förslag från avdelningarna. Vanligtvis hålls fyra ordinarie akademisammankomster, och en offentlig högtidssammankomst, varje år.

Presidiet 2023

Marcus Wallenberg

Preses IVA

Stefan Bengtsson

Vice preses IVA

Kristina Edström

Vice preses IVA

Erik Ekudden

Vice preses IVA

Magdalena Gerger

Ordförande IVAs Näringslivsråd

Anders Lindberg

Vice preses IVA

Beatrice Ronsten

Ordförande IVAs Studentråd (Adjungerad presidiet)

Akademikollegiet 

Akademikollegiet har till uppgift att före beslut i presidiet överlägga om frågor som berör samtliga avdelningar, såsom stadgar och arbetsordning och budget. Här ingår akademiens preses, avdelningsordföranden, ordförande i de tre regionala nätverken samt vd. Till mötena kallas också akademisekreteraren samt ordföranden i IVAs Näringslivsråd och IVAs ledarskaprogram (IFG). Presidiets övriga ledamöter har rätt att närvara vid akademikollegiets sammanträden. 

Regionala styrelser

Göteborg, Luleå och Malmö/Lund är noder i IVAs nationella nätverk, med regionala styrelser som ansvarar för verksamheten med stöd från IVAs kansli i Stockholm. I styrelserna ingår ledamöter och minst en representant från IVAs Näringslivsråd, alla med regional förankring.

IVA Nord 

Jan Moström, ordförande, Ylva Fältholm, vice ordförande, Birgitta Bergvall-Kåreborn, vice ordförande, Hans AdolfssonHelene BiströmAnders FällströmRoger Hahne, Björn Jonsson, Niklas Jonsson, Mikael Staffas, Maria Sunér och Eva Lagerblad (sekreterare).

IVA Väst 

Victoria van Camp, ordförande, Anna Dubois, vice ordförande, Torbjörn HolmströmMichael PerssonFilip JohnssonUlrika Kolsrud, Attila Lundin (adjungerad), Mahsan Rostamipour (adjungerad),  Andreas Månsson (adjungerad), Henrik Larson (adjungerad), Gustaf Wahlström, sekreterare. 

IVA Syd 

Björn Ekelund, ordförande, Mats Benner, vice ordförande, Annika Olsson, vice ordförande, Roger BergJohan EklundUlf EllervikVictor ÖwallMarc HoffmannLouise Karsten (adjungerad), Hjalmar Åhman (adjungerad) och Jan Westberg, sekreterare.

Ledningsgrupp IVAs kansli

Katarina Arneving

Verksamhetsstöd

Enhetschef

0702 - 44 02 70

katarina.arneving@iva.se

Ann Brunnberg
Elin Elliot

Externa relationer

Enhetschef

0761 - 12 03 22

elin.elliot@iva.se

Åsa Helmbold

Verksamhetsstöd

HR

08 -791 29 30

asa.helmbold@iva.se

Fredrik Hörstedt

Teknik, ekonomi och entreprenörskap

Vice vd

0705 - 21 00 37

fredrik.horstedt@iva.se

Michael Jacob

Forskning, utbildning och innovation

Policychef, enhetschef

0720 - 70 90 91

michael.jacob@iva.se

Monica Krutmeijer

IVAs stadgar

Uppförandekod - IVAs sätt att arbeta

Kontakt

Fredrik Hörstedt

Vice vd

Teknik, ekonomi och entreprenörskap

Telefon: 0705 - 21 00 37